Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5541
UUID βάσης δεδομένων: dffaae40-16ab-4923-af11-8d9341b04ac0
Όνομα: Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ayandroniko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Andronikos (Karpasias)
Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Andronikos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 118.700,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
63.237,5 1.020,0 25.850,0 28.593,0
53,3% 0,9% 21,8% 24,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
57,00
944,00
6,0%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
58,00
1.019,00
5,7%
Καζάς Καρπασίας:
59,00
1.021,00
5,8%
Καζάς Καρπασίας:
222,00
2.083,00
10,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
2.797,25
39.819,56
7,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
63.237,50
687.684,00
9,2%
Καζάς Καρπασίας:
19,00
398,00
4,8%
Καζάς Καρπασίας:
79,00
1.131,00
7,0%
Καζάς Καρπασίας:
197,00
6.146,00
3,2%
Καζάς Καρπασίας:
77,00
1.564,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.020,00
42.725,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
25.850,00
246.990,00
10,5%
Καζάς Καρπασίας:
108,00
1.158,00
9,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
681,00
16.790,00
4,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
28.593,00
373.721,00
7,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
118.700,50
1.351.120,00
8,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 1.895,00
Cafer γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 2.427,50
Hüseyin γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 2.452,50
Ορφανά του Gül Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 1.737,50
Gül Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 0,00
Hüseyin γιος του Elhac Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 6.900,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 1.155,00
Emir Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 760,00
'Ali γιος του Mevlüd
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 1.876,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) 1.850,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 222 2.797,25 63.237,50
002   γη με βλάστηση 130 706,25 19.282,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 42 126,00 6.850,00
004   καλλιέργειες μουριάς 39 118,50 6.475,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 15 47,00 2.375,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 1 2,50 225,00
007   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 0,50 25,00
008   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 29,00 1.550,00
009   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 3,00 150,00
010   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 11 32,50 1.950,00
011   κήπος με μουριές (dutluk) 2 4,00 200,00
012   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 7,50 375,00
013   μη δενδρώδης καλλιέργεια 71 530,50 9.270,00
014   βαμβάκι 22 417,00 6.450,00
015   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 22 417,00 6.450,00
016   δημητριακά 49 113,50 2.820,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 47 111,50 2.770,00
018   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 2 2,00 50,00
019   μικτές καλλιέργειες 6 21,50 1.175,00
020   κήπος με καρποφόρες μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı meyveli dut bağçesi) 1 3,50 275,00
021   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 5 18,00 900,00
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 28,25 1.987,50
023   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 0,50 175,00
024   κήπος (bağçe) 4 7,25 362,50
025   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 3 10,00 600,00
026   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 3 10,50 850,00
027   άλλη χρήση γης 43 7,00 33.435,00
028   αλώνι (harman) 7 7,00 135,00
029   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 34 0,00 30.900,00
030   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 2 0,00 2.400,00
031   τρεχούμενο νερό (akar su) 2 0,00 2.400,00
032   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 49 2.084,00 10.520,00
033   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 49 2.084,00 10.520,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 197 1.020,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 18 187 970,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 184 955,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 15,00
005   χαρουπιές 1 10 50,00
006   χαρουπιά (harub 2) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 79 77 25.850,00
002   σπίτι (hane) 57 57 11.150,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   Μύλοι 20 18 14.500,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
007   Νερόμυλοι 9 8 8.800,00
008   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 6 6 5.500,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 1 2.800,00
010   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 500,00
011   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 10 9 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 80 650 20.843,00
002   πρόβατα (agnam) 21 556 4.768,00
003   άλογο (bargi̇r) 20 23 4.200,00
004   φοράδα (kisrak) 9 12 2.100,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 2 5 700,00
006   αγελάδα (inek) 18 43 4.300,00
007   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 7 20 2.000,00
008   μουλάρι (katir) 17 21 6.700,00
009   βόδι (öküz) 3 4 575,00
010   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 0 150,00
011   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:57 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5541/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό