Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5543
UUID βάσης δεδομένων: 99ab97b4-7e3f-45bf-bb84-03445cf37b25
Όνομα: Βοθύλακας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Votilaka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vothylakas
Βοθύλακας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vathylakka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.154,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.510,0 1.175,0 5.155,0 4.314,0
38,0% 6,8% 30,1% 25,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
13,00
944,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.019,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.021,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
46,00
2.083,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
617,00
39.819,56
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
6.510,00
687.684,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
11,00
398,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
20,00
1.131,00
1,8%
Καζάς Καρπασίας:
235,00
6.146,00
3,8%
Καζάς Καρπασίας:
42,00
1.564,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.175,00
42.725,00
2,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.155,00
246.990,00
2,1%
Καζάς Καρπασίας:
19,00
1.158,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
177,00
16.790,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4.314,00
373.721,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
17.154,00
1.351.120,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.965,00
Αλέξανδρος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 2.155,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.650,00
Τοφής γιος του Μάριου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.365,00
Γιωρκής γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.170,00
Νικόλας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.000,00
Τοφής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 805,00
Γιωρκής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.170,00
Αλέξανδρος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 1.240,00
Γυναίκα του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βοθύλακας 405,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 46 617,00 6.510,00
002   γη με βλάστηση 23 238,00 4.480,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 8,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 8,00 400,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2,50 125,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 2 5,50 275,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 18 223,00 3.730,00
008   βαμβάκι 13 211,00 3.355,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 13 211,00 3.355,00
010   αμπέλι 1 3,00 150,00
011   αμπέλι (bağ) 1 3,00 150,00
012   δημητριακά 4 9,00 225,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 9,00 225,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 7,00 350,00
015   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı mamur bağçe) 1 3,50 175,00
016   κήπος (bağçe) 1 3,50 175,00
017   άλλη χρήση γης 10 10,00 200,00
018   αλώνι (harman) 10 10,00 200,00
019   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 40,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 369,00 1.830,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 369,00 1.830,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 235 1.175,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 235 1.175,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 235 1.175,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 20 42 5.155,00
002   σπίτι (hane) 13 13 2.940,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 23 65,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 23 65,00
005   Μύλοι 6 6 2.150,00
006   Νερόμυλοι 1 1 350,00
007   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 350,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 5 5 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 170 2.564,00
002   πρόβατα (agnam) 5 158 1.264,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 6 11 1.100,00
006   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 4 9 900,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βοθύλακας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5543/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό