Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5544
UUID βάσης δεδομένων: 75838a7a-c235-4a31-9ab4-2f2b162acf9f
Όνομα: Κοιλάνεμος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kilanemoz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koilanemos
Κοιλάνεμος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kilanemos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.491,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.471,0 930,0 1.840,0 4.250,0
48,0% 6,9% 13,6% 31,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
13,00
944,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
15,00
1.019,00
1,5%
Καζάς Καρπασίας:
15,00
1.021,00
1,5%
Καζάς Καρπασίας:
53,00
2.083,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
325,56
39.819,56
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
6.471,00
687.684,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
398,00
3,5%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.131,00
1,2%
Καζάς Καρπασίας:
173,00
6.146,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.564,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
930,00
42.725,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.840,00
246.990,00
0,7%
Καζάς Καρπασίας:
11,00
1.158,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
269,00
16.790,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4.250,00
373.721,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
13.491,00
1.351.120,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Aziz
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνεμος 1.451,00
Yusuf γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνεμος 840,00
Καρά Hasan γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνεμος 395,00
Mehmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοιλάνεμος 900,00
Κουμής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλάνεμος 1.405,00
Γιωρκής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλάνεμος 885,00
Αλέξανδρος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλάνεμος 910,00
Μαρίκος γιος του Γιασουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλάνεμος 610,00
Δημήτρης γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλάνεμος 1.060,00
Γιασουμής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοιλάνεμος 1.165,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 53 325,56 6.471,00
002   γη με βλάστηση 24 85,50 2.260,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 23,50 1.175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 23,50 1.175,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 11,50 575,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 12,00 600,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 13 62,00 1.085,00
008   βαμβάκι 6 49,00 735,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 6 49,00 735,00
010   δημητριακά 7 13,00 350,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 13,00 350,00
012   άλλη χρήση γης 17 6,06 3.130,00
013   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 11 0,06 3.010,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 234,00 1.081,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 234,00 1.081,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 173 930,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 154 770,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 104 520,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 37 185,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 13 65,00
006   χαρουπιές 3 19 160,00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 13 130,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 14 1.840,00
002   σπίτι (hane) 13 13 1.740,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 267 3.750,00
002   πρόβατα (agnam) 1 250 2.000,00
003   αγελάδα (inek) 7 15 1.500,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 4 9 900,00
005   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοιλάνεμος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5544/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό