Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5545
UUID βάσης δεδομένων: 327eb8a6-05ef-42eb-ae2c-87dbcacc881e
Όνομα: Άγιος Συμεών
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Simyo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Symeon
Άγιος Συμεών
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Symeon
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.843,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.012,5 125,0 2.240,0 5.466,0
20,4% 1,3% 22,8% 55,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
10,00
944,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.019,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.021,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
2.083,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
211,50
39.819,56
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
2.012,50
687.684,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
4,00
398,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.131,00
1,2%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
6.146,00
0,4%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
1.564,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
125,00
42.725,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.240,00
246.990,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
19,00
1.158,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
243,00
16.790,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.466,00
373.721,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
9.843,50
1.351.120,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 2.690,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 1.790,00
Βοσκός Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 1.190,00
'Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 1.593,00
Mahmud γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 790,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 460,50
Καρά Hasan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 425,00
Süha Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 340,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 515,00
Süleyman γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Συμεών 50,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 211,50 2.012,50
002   γη με βλάστηση 12 82,50 1.307,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 81,50 1.257,50
007   βαμβάκι 7 78,00 1.170,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 78,00 1.170,00
009   δημητριακά 4 3,50 87,50
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 3,50 87,50
011   άλλη χρήση γης 4 4,00 80,00
012   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 125,00 625,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 125,00 625,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 25 125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 25 125,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 9 45,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 22 2.240,00
002   σπίτι (hane) 10 10 1.360,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 10 50,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 10 50,00
007   Μύλοι 1 1 780,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 780,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 239 4.416,00
002   πρόβατα (agnam) 6 227 1.816,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 5 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 2 400,00
006   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 400,00
007   αγελάδα (inek) 4 5 600,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
009   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200,00
010   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 2 200,00
011   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Συμεών. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5545/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό