Όνομα: Άγιος Συμεών
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Simyo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Symeon
Άγιος Συμεών
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Symeon
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.848,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.217,5 125,0 1.565,0 2.966,0
20,8% 2,1% 26,8% 50,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
10,00
944,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.019,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
41,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
2.083,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
110,50
20.244,56
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
1.217,50
366.379,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
4,00
398,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.131,00
1,2%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
3.741,00
0,7%
Καζάς Καρπασίας:
6,00
458,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
125,00
26.750,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.565,00
99.025,00
1,6%
Καζάς Καρπασίας:
19,00
1.158,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
230,00
12.442,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.966,00
169.601,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.848,50
650.935,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 2.690,00
Osman γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 1.790,00
Βοσκός Osman
Άγιος Συμεών 1.190,00
'Ali γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 1.593,00
Mahmud γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 790,00
Ali γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 460,50
Καρά Hasan γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 425,00
Süha Mehmed
Άγιος Συμεών 340,00
Hüseyin γιος του Hasan
Άγιος Συμεών 515,00
Süleyman γιος του Musa
Άγιος Συμεών 50,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 22 147,50 1.417,50
002   γη με βλάστηση 12 61,50 972,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 50,00
006   11 60,50 922,50
007   βαμβάκι 7 59,00 885,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 59,00 885,00
009   δημητριακά 4 1,50 37,50
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 1,50 37,50
011   4 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 4 1,00 20,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 85,00 425,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 85,00 425,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 25 125,00
002   ελιές 4 25 125,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 9 45,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 14 8 1.615,00
002   σπίτι (hane) 10 1 760,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   2 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 5 25,00
007   Μύλοι 1 1 780,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 780,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 19 238 4.366,00
002   πρόβατα (agnam) 6 227 1.816,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 5 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 2 400,00
006   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 400,00
007   αγελάδα (inek) 4 4 500,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
009   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200,00
010   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 2 200,00
011   μουλάρι (katir) 2 1 500,00
012   βόδι (öküz) 4 1 550,00
013   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 550,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Συμεών. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5545/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό