Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5546
UUID βάσης δεδομένων: fabfa64d-899e-4479-8ff3-e6e1f9248b56
Όνομα: Αιγιαλούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yalusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Aigialousa
Αιγιαλούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yialousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 68.979,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
26.145,0 4.105,0 17.475,0 21.254,0
37,9% 6,0% 25,3% 30,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
54,00
944,00
5,7%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
63,00
1.019,00
6,2%
Καζάς Καρπασίας:
63,00
1.021,00
6,2%
Καζάς Καρπασίας:
171,00
2.083,00
8,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.803,50
39.819,56
4,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
26.145,00
687.684,00
3,8%
Καζάς Καρπασίας:
47,00
398,00
11,8%
Καζάς Καρπασίας:
62,00
1.131,00
5,5%
Καζάς Καρπασίας:
769,00
6.146,00
12,5%
Καζάς Καρπασίας:
87,00
1.564,00
5,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4.105,00
42.725,00
9,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
17.475,00
246.990,00
7,1%
Καζάς Καρπασίας:
80,00
1.158,00
6,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
574,00
16.790,00
3,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
21.254,00
373.721,00
5,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
68.979,00
1.351.120,00
5,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στρατιωτικός Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αιγιαλούσα 1.450,00
Στρατιωτικός Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αιγιαλούσα 225,00
Νικόλας Ζιμμής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 1.920,00
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 2.030,00
Ηλίας γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 1.605,00
Τοφής γιος του Γρηγόρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 3.407,50
Παπά Λουίζης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 860,00
Ξυλουργός Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 150,00
Κόρη του Μαυρομάτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 275,00
Μαυρομάτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αιγιαλούσα 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 171 1.803,50 26.145,00
002   γη με βλάστηση 95 447,50 12.985,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 43 160,50 7.600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 43 160,50 7.600,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 6,00 300,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 72,00 3.350,00
007   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 18 82,50 3.950,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 47 273,00 4.685,00
009   βαμβάκι 17 208,00 3.120,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 17 208,00 3.120,00
011   δημητριακά 30 65,00 1.565,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 30 65,00 1.565,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 14,00 700,00
014   κήπος (bağçe) 4 12,50 625,00
015   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 1,50 75,00
016   άλλη χρήση γης 33 23,00 6.460,00
017   αλώνι (harman) 20 23,00 490,00
018   αλώνι (hasıllık harman) 2 5,00 125,00
019   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 13 0,00 5.970,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 43 1.333,00 6.700,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 43 1.333,00 6.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 47 769 4.105,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 35 640 3.460,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 33 618 3.350,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 22 110,00
005   χαρουπιές 12 129 645,00
006   χαρουπιά (harub 2) 8 83 415,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 46 230,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 62 87 17.475,00
002   σπίτι (hane) 50 50 10.760,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 27 135,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 27 135,00
005   Μύλοι 10 10 6.580,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 280,00
007   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 8 8 6.300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 56 550 15.254,00
002   πρόβατα (agnam) 15 493 3.754,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 10 1.650,00
004   φοράδα (kisrak) 7 8 1.550,00
005   πουλάρι (tay) 1 2 100,00
006   αγελάδα (inek) 18 30 2.850,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 2 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 50,00
009   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 6 12 1.200,00
010   μουλάρι (katir) 14 14 6.700,00
011   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αιγιαλούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5546/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό