Όνομα: Μελάναργα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melanarka
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melanarga
Μελάναργα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melanagra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.363,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.455,0 900,0 1.930,0 2.258,0
41,3% 10,8% 23,1% 27,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
30,00
944,00
3,2%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.019,00
3,1%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
41,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
67,00
2.083,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
289,00
20.244,56
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
3.455,00
366.379,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
15,00
398,00
3,8%
Καζάς Καρπασίας:
33,00
1.131,00
2,9%
Καζάς Καρπασίας:
132,00
3.741,00
3,5%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
458,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
900,00
26.750,00
3,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.930,00
99.025,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
27,00
1.158,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
204,00
12.442,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.258,00
169.601,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
8.363,00
650.935,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Mustafa
Μελάναργα 2.090,00
Emin γιος του Mustafa
Μελάναργα 2.020,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
Μελάναργα 1.570,00
Yusuf γιος του Καρά Hasan
Μελάναργα 808,00
Καρά Hasan γιος του Süleyman
Μελάναργα 605,00
Καρά Hasan γιος του Yusuf
Μελάναργα 100,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Süleyman
Μελάναργα 931,00
Mehmed γιος του Hacı Mehmed
Μελάναργα 1.040,00
Οπλίτης γιος του Hüseyin
Μελάναργα 180,00
Στρατιωτικός Memiş
Μελάναργα 910,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 67 322,00 3.945,00
002   γη με βλάστηση 30 140,00 2.460,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 5,50 275,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 5,50 275,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 5 2,00 100,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 1 3,50 175,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 132,00 2.060,00
008   βαμβάκι 14 126,00 1.890,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 14 126,00 1.890,00
010   δημητριακά 9 6,00 170,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 6,00 170,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,50 125,00
013   κήπος (bağçe) 1 2,50 125,00
014   άλλη χρήση γης 15 1,00 320,00
015   αλώνι (harman) 12 1,00 20,00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 0,00 300,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 181,00 1.165,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 181,00 1.165,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 147 975,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 15 75,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 75,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 14 132 900,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 14 132 900,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 4 2.010,00
002   σπίτι (hane) 29 1 980,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   Μύλοι 3 2 950,00
006   Νερόμυλοι 1 1 150,00
007   ερειπωμένος μύλος (harab değirmen) 1 1 150,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 27 209 3.358,00
002   πρόβατα (agnam) 9 201 1.608,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 6 2 300,00
006   βόδι (öküz) 9 4 1.050,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 1 550,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 27, 2021, 8:32 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελάναργα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5547/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό