Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5548
UUID βάσης δεδομένων: 45ca8d21-f36a-4294-b4f4-5155c73419ca
Όνομα: Κορόβεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Korovya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koroveia
Κορόβεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Korovia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.023,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.730,0 160,0 5.615,0 8.518,0
45,1% 0,6% 21,6% 32,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
26,00
944,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
26,00
1.019,00
2,6%
Καζάς Καρπασίας:
26,00
1.021,00
2,5%
Καζάς Καρπασίας:
63,00
2.083,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
664,50
39.819,56
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
11.730,00
687.684,00
1,7%
Καζάς Καρπασίας:
8,00
398,00
2,0%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.131,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
18,00
6.146,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.564,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
160,00
42.725,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.615,00
246.990,00
2,3%
Καζάς Καρπασίας:
36,00
1.158,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
256,00
16.790,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
8.518,00
373.721,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
26.023,00
1.351.120,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 2.650,00
Osman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 1.680,00
Κλητήρας Emin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 955,00
Κλητήρας 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 1.044,00
Κλητήρας Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 550,00
Ιμάμης Elhac İbrahim Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 1.665,00
Mehmed γιος του Cafer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 2.200,00
Καρά Hasan γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 1.395,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 680,00
Hasan γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορόβεια 1.550,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 664,50 11.730,00
002   γη με βλάστηση 28 213,50 7.565,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 28 213,50 7.565,00
004   βαμβάκι 17 195,00 6.740,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 17 195,00 6.740,00
006   αμπέλι 1 1,00 50,00
007   αμπέλι (bağ) 1 1,00 50,00
008   δημητριακά 10 17,50 775,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 17,50 775,00
010   άλλη χρήση γης 14 15,00 310,00
011   αλώνι (harman) 14 15,00 310,00
012   αλώνι (hasıllık harman) 1 2,00 50,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 21 436,00 3.855,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 21 436,00 3.855,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 18 160,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 10 100,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 10 100,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 6 50,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 6 50,00
006   συκιές 1 2 10,00
007   συκιές (eşcar-ı incir) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 5.615,00
002   σπίτι (hane) 26 26 3.530,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 4 4 2.000,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 4 4 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 22 242 5.018,00
002   πρόβατα (agnam) 11 231 1.848,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   μουλάρι (katir) 5 5 2.350,00
005   βόδι (öküz) 5 5 620,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:55 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κορόβεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5548/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό