Όνομα: Κορόβεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Korovya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koroveia
Κορόβεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Korovia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26,023.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
11,730.0 160.0 5,615.0 8,518.0
45.1% 0.6% 21.6% 32.7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
26.00
944.00
2.8%
Καζάς Καρπασίας:
0.00
15.00
0.0%
Καζάς Καρπασίας:
26.00
1,019.00
2.6%
Καζάς Καρπασίας:
26.00
1,021.00
2.5%
Καζάς Καρπασίας:
63.00
2,083.00
3.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
664.50
39,819.56
1.7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
11,730.00
687,684.00
1.7%
Καζάς Καρπασίας:
8.00
398.00
2.0%
Καζάς Καρπασίας:
32.00
1,131.00
2.8%
Καζάς Καρπασίας:
18.00
6,146.00
0.3%
Καζάς Καρπασίας:
32.00
1,564.00
2.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
160.00
42,725.00
0.4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5,615.00
246,990.00
2.3%
Καζάς Καρπασίας:
36.00
1,158.00
3.1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
256.00
16,790.00
1.5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
8,518.00
373,721.00
2.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
26,023.00
1,351,120.00
1.9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hüseyin
Κορόβεια 2,650.00
Osman γιος του Hüseyin
Κορόβεια 1,680.00
Κλητήρας Emin
Κορόβεια 955.00
Κλητήρας 'Ali
Κορόβεια 1,044.00
Κλητήρας Mehmed
Κορόβεια 550.00
Ιμάμης Elhac İbrahim Efendi
Κορόβεια 1,665.00
Mehmed γιος του Cafer
Κορόβεια 2,200.00
Καρά Hasan γιος του Kasım
Κορόβεια 1,395.00
Ahmed γιος του Hüseyin
Κορόβεια 680.00
Hasan γιος του Καρά Hasan
Κορόβεια 1,550.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 63 664.50 11,730.00
002   γη με βλάστηση 28 213.50 7,565.00
003   28 213.50 7,565.00
004   βαμβάκι 17 195.00 6,740.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 17 195.00 6,740.00
006   αμπέλι 1 1.00 50.00
007   αμπέλι (bağ) 1 1.00 50.00
008   δημητριακά 10 17.50 775.00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 17.50 775.00
010   14 15.00 310.00
011   αλώνι (harman) 14 15.00 310.00
012   αλώνι (hasıllık harman) 1 2.00 50.00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 21 436.00 3,855.00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 21 436.00 3,855.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 8 18 160.00
002   Σύνολο μουριών 3 10 100.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 10 100.00
004   ελιές 4 6 50.00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 6 50.00
006   συκιές 1 2 10.00
007   συκιές (eşcar-ı incir) 1 2 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 32 32 5,615.00
002   σπίτι (hane) 26 26 3,530.00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80.00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80.00
005   1 1 5.00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5.00
007   Μύλοι 4 4 2,000.00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 4 4 2,000.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 36 256 8,518.00
002   πρόβατα (agnam) 11 231 1,848.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200.00
004   μουλάρι (katir) 5 5 2,350.00
005   βόδι (öküz) 19 19 4,120.00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 14 14 3,500.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:55 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κορόβεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5548/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό