Όνομα: Γαληνόπορνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kale Burnu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Galinoporni
Γαληνόπορνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Galinoporni Kaleh Bournou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.254,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.387,5 320,0 2.910,0 5.717,0
27,6% 2,6% 23,7% 46,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
30,00
944,00
3,2%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.019,00
3,1%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
41,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
59,00
2.083,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
275,50
20.244,56
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
3.387,50
366.379,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
2,00
398,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
44,00
1.131,00
3,9%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
3.741,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
458,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
320,00
26.750,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.910,00
99.025,00
2,9%
Καζάς Καρπασίας:
41,00
1.158,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
530,00
12.442,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.717,00
169.601,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
12.254,50
650.935,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Hasan γιος του Hüseyin
Γαληνόπορνη 2.880,00
'Ali γιος του Nasuh
Γαληνόπορνη 1.230,00
Memiş γιος του Musa
Γαληνόπορνη 1.310,00
Ali γιος του Ahmed
Γαληνόπορνη 1.240,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
Γαληνόπορνη 910,00
Mehmed γιος του Kasım
Γαληνόπορνη 2.240,00
Hüseyin γιος του Ali
Γαληνόπορνη 580,00
Mehmed γιος του Hüseyin
Γαληνόπορνη 2.680,00
Yusuf γιος του Hasan
Γαληνόπορνη 400,00
Mehmed γιος του Hüseyin
Γαληνόπορνη 2.435,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 59 362,50 3.757,50
002   γη με βλάστηση 24 200,50 2.917,50
003   23 170,50 2.767,50
004   βαμβάκι 20 168,00 2.655,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 20 168,00 2.655,00
006   δημητριακά 3 2,50 112,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,50 112,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 30,00 150,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 30,00 150,00
010   16 2,00 40,00
011   αλώνι (harman) 16 2,00 40,00
012   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 160,00 800,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 160,00 800,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 32 320,00
002   Σύνολο μουριών 2 32 320,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 32 320,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 44 3 3.240,00
002   σπίτι (hane) 31 1 960,00
003   αγροτικά κτήρια 7 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 7 1 80,00
005   Μύλοι 6 1 2.200,00
006   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 6 1 2.200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 41 533 6.417,00
002   πρόβατα (agnam) 11 524 4.192,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 6 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 2 5 500,00
006   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 5 500,00
007   μουλάρι (katir) 4 1 850,00
008   βόδι (öküz) 18 2 675,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 1 550,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 9, 2020, 1:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαληνόπορνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5549/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό