Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5549
UUID βάσης δεδομένων: 7cca741c-a70c-40f9-9502-2ebf5d9ea838
Όνομα: Γαληνόπορνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kale Burnu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Galinoporni
Γαληνόπορνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Galinoporni Kaleh Bournou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.164,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.587,5 320,0 7.530,0 12.727,0
26,9% 1,1% 26,7% 45,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
30,00
944,00
3,2%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.019,00
3,1%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.021,00
3,1%
Καζάς Καρπασίας:
59,00
2.083,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
882,50
39.819,56
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
7.587,50
687.684,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
2,00
398,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
44,00
1.131,00
3,9%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
6.146,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
44,00
1.564,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
320,00
42.725,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.530,00
246.990,00
3,0%
Καζάς Καρπασίας:
41,00
1.158,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
677,00
16.790,00
4,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
12.727,00
373.721,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
28.164,50
1.351.120,00
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 2.880,00
'Ali γιος του Nasuh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 1.230,00
Memiş γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 1.310,00
Ali γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 1.240,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 910,00
Mehmed γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 2.240,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 580,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 2.680,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 400,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαληνόπορνη 2.435,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 59 882,50 7.587,50
002   γη με βλάστηση 24 326,50 4.567,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 296,50 4.417,50
004   βαμβάκι 20 293,00 4.305,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 20 293,00 4.305,00
006   δημητριακά 3 3,50 112,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 3,50 112,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 30,00 150,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 30,00 150,00
010   άλλη χρήση γης 16 16,00 320,00
011   αλώνι (harman) 16 16,00 320,00
012   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 540,00 2.700,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 540,00 2.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 32 320,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 32 320,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 32 320,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 44 7.530,00
002   σπίτι (hane) 31 31 4.070,00
003   αγροτικά κτήρια 7 7 560,00
004   μάντρα (mandıra) 7 7 560,00
005   Μύλοι 6 6 2.900,00
006   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 6 6 2.900,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 662 8.927,00
002   πρόβατα (agnam) 11 644 5.152,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 6 1.200,00
004   φοράδα (kisrak) 6 6 1.200,00
005   αγελάδα (inek) 2 5 500,00
006   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 5 500,00
007   μουλάρι (katir) 4 4 1.700,00
008   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 9, 2020, 1:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαληνόπορνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5549/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό