Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5550
UUID βάσης δεδομένων: 195f2b2b-d90d-4ce9-b13b-3f5de790ea82
Όνομα: Γαλάτεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Galatya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Galateia
Γαλάτεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Galatia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.975,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.890,0 50,0 6.690,0 16.345,0
35,8% 0,1% 18,6% 45,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
41,00
944,00
4,3%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
40,00
1.019,00
3,9%
Καζάς Καρπασίας:
40,00
1.021,00
3,9%
Καζάς Καρπασίας:
90,00
2.083,00
4,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.382,00
39.819,56
3,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
12.890,00
687.684,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
3,00
398,00
0,8%
Καζάς Καρπασίας:
45,00
1.131,00
4,0%
Καζάς Καρπασίας:
5,00
6.146,00
0,1%
Καζάς Καρπασίας:
45,00
1.564,00
2,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
50,00
42.725,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.690,00
246.990,00
2,7%
Καζάς Καρπασίας:
56,00
1.158,00
4,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
549,00
16.790,00
3,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
16.345,00
373.721,00
4,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
35.975,00
1.351.120,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 2.235,00
Mehmed γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 1.870,00
Ahmed γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 1.060,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 1.125,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 1.240,00
Hasan γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 1.745,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 1.420,00
Yusuf γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 655,00
'Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 830,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαλάτεια 685,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 90 1.382,00 12.890,00
002   γη με βλάστηση 39 569,00 8.370,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 38 539,00 8.220,00
004   βαμβάκι 30 472,00 7.050,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 30 472,00 7.050,00
006   δημητριακά 8 67,00 1.170,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 50,00 250,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 17,00 920,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 30,00 150,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 30,00 150,00
011   άλλη χρήση γης 22 23,00 520,00
012   αλώνι (harman) 22 23,00 520,00
013   αλώνι (hasıllık harman) 1 2,00 100,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 29 790,00 4.000,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 29 790,00 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 5 50,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 5 50,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 45 45 6.690,00
002   σπίτι (hane) 39 39 4.880,00
003   Μύλοι 6 6 1.810,00
004   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 6 6 1.810,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 36 529 11.345,00
002   πρόβατα (agnam) 13 490 3.920,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 13 2.550,00
004   φοράδα (kisrak) 6 11 2.200,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 4 800,00
006   αγελάδα (inek) 6 13 1.300,00
007   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 3 300,00
008   μουλάρι (katir) 6 6 2.850,00
009   βόδι (öküz) 1 1 125,00
010   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 2 6 600,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:50 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαλάτεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5550/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό