Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5551
UUID βάσης δεδομένων: 02044162-b8e0-4e0e-994d-152bf8bc59cd
Όνομα: Λεονάρισσο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Leğonariso nam-i diğer Zeamet
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Leonarisso
Λεονάρισσο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Leonarisso Ziamet
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.596,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.545,0 2.790,0 4.880,0 7.521,0
36,6% 13,5% 23,7% 36,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
54,00
944,00
5,7%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
62,00
1.019,00
6,1%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
41,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
136,00
2.083,00
6,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
741,00
20.244,56
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
7.545,00
366.379,00
2,1%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
398,00
5,5%
Καζάς Καρπασίας:
61,00
1.131,00
5,4%
Καζάς Καρπασίας:
258,00
3.741,00
6,9%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
458,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.790,00
26.750,00
10,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4.880,00
99.025,00
4,9%
Καζάς Καρπασίας:
58,00
1.158,00
5,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
618,00
12.442,00
5,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.521,00
169.601,00
4,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
20.596,00
650.935,00
3,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ζαχαρίας γιος του παπά Χριστόδουλου
Λεονάρισσο 1.330,00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
Λεονάρισσο 530,00
Ζαχαρίας γιος του Θανάση
Λεονάρισσο 795,00
Πασχάλης γιος του Νικόλα
Λεονάρισσο 1.105,00
Αντωνής γιος του Μάριου
Λεονάρισσο 1.220,00
Αντωνής γιος του Δημήτρη
Λεονάρισσο 450,00
Βασίλης γιος του Χριστόδουλου
Λεονάρισσο 790,00
Σιδεράς Γιωρκής
Λεονάρισσο 735,00
Αντωνής γιος του Νικόλα
Λεονάρισσο 700,00
Μιχαήλ γιος του Λουίζου
Λεονάρισσο 1.010,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 136 968,00 10.935,00
002   γη με βλάστηση 75 334,00 7.730,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 34,00 2.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 25,50 1.775,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 5,50 275,00
006   καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο για κήπο μουριές (mamur dut bağçesi yeri) 1 5,00 250,00
007   κήπος με μουριές (dutlu bahçe) 1 0,50 25,00
008   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 6,00 300,00
009   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 3 8,50 925,00
010   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 8,50 425,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 290,50 5.055,00
012   βαμβάκι 33 266,00 3.990,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 33 266,00 3.990,00
014   δημητριακά 25 24,50 1.065,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 4,00 40,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 24 20,50 1.025,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 9,50 475,00
018   κήπος (bağçe) 6 9,50 475,00
019   άλλη χρήση γης 15 2,00 365,00
020   αλώνι (harman) 12 2,00 65,00
021   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
022   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 3 0,00 300,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 46 632,00 2.840,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 46 632,00 2.840,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 22 258 2.790,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 258 2.790,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 258 2.790,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 61 7 5.780,00
002   σπίτι (hane) 52 1 2.570,00
003   κατάστημα (dükkan) 1 1 150,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
006   Μύλοι 7 4 2.960,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 110,00
008   Νερόμυλοι 3 1 650,00
009   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 3 1 650,00
010   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 1 1.400,00
011   μύλος (deği̇rmen) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 58 639 10.271,00
002   πρόβατα (agnam) 10 612 4.496,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 7 1.250,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 1.000,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 2 400,00
006   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 400,00
007   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
008   αγελάδα (inek) 21 8 800,00
009   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 17 5 500,00
010   μουλάρι (katir) 4 4 2.000,00
011   βόδι (öküz) 16 5 1.425,00
012   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 4 850,00
013   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 300,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λεονάρισσο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5551/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό