Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5552
UUID βάσης δεδομένων: 2f1b3a98-6a50-4e36-bca0-37560f932fa6
Όνομα: Ριζοκάρπασο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dip Karpas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Rizokarpaso
Ριζοκάρπασο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Rizokarpaso Dip Karpas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 59.247,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
17.353,5 7.435,0 15.385,0 22.694,0
29,3% 12,5% 26,0% 38,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
103,00
944,00
10,9%
Καζάς Καρπασίας:
3,00
15,00
20,0%
Καζάς Καρπασίας:
121,00
1.019,00
11,9%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
41,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
251,00
2.083,00
12,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
2.687,00
20.244,56
13,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
17.353,50
366.379,00
4,7%
Καζάς Καρπασίας:
66,00
398,00
16,6%
Καζάς Καρπασίας:
148,00
1.131,00
13,1%
Καζάς Καρπασίας:
1.247,00
3.741,00
33,3%
Καζάς Καρπασίας:
52,00
458,00
11,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.435,00
26.750,00
27,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
15.385,00
99.025,00
15,5%
Καζάς Καρπασίας:
168,00
1.158,00
14,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
1.654,00
12.442,00
13,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
22.694,00
169.601,00
13,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
59.247,50
650.935,00
9,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κόρη του Σοφιανού
Ριζοκάρπασο 1.500,00
Σοφιανός
Ριζοκάρπασο 0,00
Γιαννής γιος του Δημήτρη
Ριζοκάρπασο 1.360,00
Κωνσταντής γιος του Χατζή Αντωνή
Ριζοκάρπασο 4.100,00
Δημήτρης
Ριζοκάρπασο 500,00
Παναής γιος του Πετρή
Ριζοκάρπασο 2.900,00
Βασίλης γιος του Αντωνή
Ριζοκάρπασο 1.190,00
Σιδεράς Μιχαήλ
Ριζοκάρπασο 350,00
Μάρκος γιος του Χατζή Μαρίκου
Ριζοκάρπασο 1.325,00
Fati γιος του Λουίζη
Ριζοκάρπασο 1.750,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 251 3.168,00 36.878,50
002   γη με βλάστηση 148 1.901,00 26.303,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 41 85,00 10.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 41 85,00 10.300,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 17,00 850,00
006   καλλιεργήσιμος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 1 3,00 450,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 12,00 1.100,00
008   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 34 53,00 7.900,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 97 1.281,00 10.853,50
010   βαμβάκι 31 1.152,00 6.980,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 31 1.152,00 6.980,00
012   δημητριακά 66 129,00 3.873,50
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 66 129,00 3.873,50
014   μικτές καλλιέργειες 2 11,50 825,00
015   κήπος με καρποφόρες μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı meyveli dut bağçesi) 1 6,50 325,00
016   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 1 5,00 500,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 523,50 4.325,00
018   κήπος (bağçe) 3 3,00 300,00
019   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 2 9,00 450,00
020   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 6,50 325,00
021   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 5,00 750,00
022   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 500,00 2.500,00
023   άλλη χρήση γης 7 7,00 3.925,00
024   αλώνι (harman) 1 4,00 100,00
025   αλώνι (hasıllık harman) 1 4,00 100,00
026   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 3,00 75,00
027   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 0,00 2.850,00
028   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 500,00
029   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 400,00
030   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 96 1.260,00 6.650,00
031   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 96 1.260,00 6.650,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 66 1.395 8.275,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 20 100,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 100,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 47 1.317 7.885,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 34 858 5.490,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 443 2.315,00
007   ελιά (zeytun 2) 1 16 80,00
008   χαρουπιές 18 58 290,00
009   χαρουπιά (harub 2) 16 46 230,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 12 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 148 62 20.415,00
002   σπίτι (hane) 100 2 5.440,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 50,00
004   αγροτικά κτήρια 3 1 330,00
005   μάντρα (mandıra) 3 1 330,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 9 49 245,00
007   κυψέλη (ari kovani) 9 49 245,00
008   Μύλοι 36 10 14.400,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 100,00
010   Νερόμυλοι 6 8 9.600,00
011   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 1 3 1.500,00
012   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 3 7.500,00
013   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 250,00
014   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 350,00
015   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 28 1 4.700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 168 1.688 28.169,00
002   πρόβατα (agnam) 27 1.618 12.944,00
003   άλογο (bargi̇r) 18 39 6.050,00
004   φοράδα (kisrak) 17 38 5.850,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 2 13 2.600,00
006   αγελάδα (inek) 28 16 1.600,00
007   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 11 10 1.000,00
008   μουλάρι (katir) 15 3 3.350,00
009   βόδι (öküz) 79 10 3.925,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 74 6 3.275,00
011   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 2 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 31, 2019, 9:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ριζοκάρπασο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5552/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό