Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5558
UUID βάσης δεδομένων: e59c6744-bc9f-45b7-a7ab-3a1cb23ad1a7
Όνομα: Συνοικία Σωτήρος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: [Mahalle-i] Baş nam-ı diğer Sodira
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sotira
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 278.860,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
49.815,0 1.012,0 190.720,0 37.313,0
17,9% 0,4% 68,4% 13,4%
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
229,00
1.010,00
22,7%
Πόλη της Λάρνακας:
2,00
12,00
16,7%
Πόλη της Λάρνακας:
368,00
1.539,00
23,9%
Πόλη της Λάρνακας:
373,00
1.562,00
23,9%
Πόλη της Λάρνακας:
117,00
288,00
40,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
4.993,00
7.275,00
68,6%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
49.815,00
92.175,00
54,0%
Πόλη της Λάρνακας:
16,00
42,00
38,1%
Πόλη της Λάρνακας:
299,00
1.232,00
24,3%
Πόλη της Λάρνακας:
113,00
633,00
17,9%
Πόλη της Λάρνακας:
301,00
1.317,00
22,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
1.012,00
6.523,00
15,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
190.720,00
1.070.325,00
17,8%
Πόλη της Λάρνακας:
77,00
139,00
55,4%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
1.039,00
2.217,00
46,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
37.313,00
61.343,00
60,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
278.860,00
1.230.366,00
22,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης της Λάρνακας Mehmed Efendi γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 2.839,17
Αδελφός του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 882,50
Αδελφή του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 256,67
Μητριά του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 256,67
Γυναίκα του ιμάμη της Λάρνακας Mehmed Efendi γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 2.500,00
Tuzla camii-i şerifi evkafı
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.040,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Μητέρα του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 1.000,00
Πεθερά του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 300,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Συνοικία Σωτήρος 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 117 4.993,00 49.815,00
002   γη με βλάστηση 91 4.472,50 45.435,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 72 3.995,00 38.097,50
004   λαχανικό 3 22,50 1.045,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 3 22,50 1.045,00
006   βαμβάκι 22 727,00 19.080,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 18 665,00 17.470,00
008   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 6,00 120,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 56,00 1.490,00
010   αμπέλι 1 1,50 75,00
011   αμπέλι (bağ) 1 1,50 75,00
012   δημητριακά 46 3.244,00 17.897,50
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 46 3.244,00 17.897,50
014   μικτές καλλιέργειες 1 8,00 2.000,00
015   κήπος με καρποφόρα και μη καρποφόρα δέντρα και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müsmireli ve gayr-ı müsmireli bağçe ve dolab kuyusu) 1 8,00 2.000,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 18 469,50 5.337,50
017   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 3 13,00 1.550,00
018   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 2 11,00 550,00
019   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 6 24,50 1.362,50
020   αγροτεμάχιο (tarla) 8 132,00 925,00
021   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
022   άλλη χρήση γης 18 100,50 2.120,00
023   αλώνι (harman) 15 32,00 665,00
024   αλώνι (harman yeri) 4 12,00 265,00
025   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 3 68,50 1.455,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 420,00 2.260,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 420,00 2.260,00
028   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 3 3,00 170,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 113 1.012,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 4 26,00
003   μουριές (dut eşcâri) 2 4 26,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 88 880,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 8 88 880,00
006   συκιές 2 3 16,00
007   συκιές (inci̇r eşcari) 2 3 16,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 2 3 15,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harup) 2 3 15,00
013   πορτοκαλιές 1 14 70,00
014   πορτοκαλιές (portakal eşcâri) 1 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 299 301 190.720,00
002   σπίτι (hane) 247 246 157.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 9 9 7.950,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 500,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 4 4 850,00
006   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 35 37 21.250,00
007   βαφείο υφασμάτων (boyaci dükkani) 1 0 250,00
008   μαγειρείο (aşçi dükkani) 1 1 150,00
009   κουρείο (berber dükkani) 2 2 600,00
010   μπακάλικο (bakkal dükkani) 8 8 3.900,00
011   άλλο μπακάλικο (di̇ğer bakkal dükkani) 1 1 700,00
012   καπνοπωλείο και κουρείο (duhan ve berber dükkani) 1 0 600,00
013   καπνοπωλείο (duhanci dükkani) 3 3 1.400,00
014   ταμπακοπωλείο (πεπιεσμένος καπνός) (enfi̇yeci̇ dükkani) 1 1 500,00
015   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 4 4 1.300,00
016   χαλβαδοπωλείο (helvaci dükkani) 2 2 1.300,00
017   ερειπωμένο κατάστημα/αποθήκη (harab dükkan) 2 2 400,00
018   καφενείο (kahve dükkani) 4 4 3.950,00
019   κρεοπωλείο (kasap dükkanı) 3 5 1.450,00
020   κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani mağaza) 1 3 4.500,00
021   κτήριο με κουρείο στο ισόγειο και οικία στον πρώτο όροφο (fevkani oda ve tahtani berber dükkanı) 1 1 700,00
022   αγροτικά κτήρια 2 2 1.100,00
023   οινοποιείο (şaraphane) 1 1 1.000,00
024   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
025   χαμάμ (hamam) 3 3 4.500,00
026   αποθήκη (mahzen) 2 3 725,00
027   κατάστημα (mağaza) 2 3 725,00
028   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 3 625,00
029   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 2 2 500,00
030   στάβλος (ahir) 1 1 125,00
031   Μύλοι 7 7 4.650,00
032   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 7 7 4.650,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 76 1.038 37.063,00
002   πρόβατα (agnam) 7 701 5.608,00
003   άλογο (bargi̇r) 13 215 2.610,00
004   φοράδα (kisrak) 5 204 730,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 1 230,00
006   πουλάρι (tay) 2 2 100,00
007   καμήλα (deve) 8 54 10.900,00
008   μωρά καμήλας (deverem) 3 25 2.200,00
009   αγελάδα (inek) 7 11 995,00
010   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
011   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
012   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 120,00
013   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 4 350,00
014   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 100,00
015   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 100,00
016   μουλάρι (katir) 13 14 5.950,00
017   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 1 1 500,00
018   βόδι (öküz) 28 43 11.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Συνοικία Σωτήρος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5558/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό