Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5562
UUID βάσης δεδομένων: 4271731a-6d82-434a-ade0-741dce227c3d
Όνομα: Συνοικία Χρυσοπολίτισσας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: [Mahalle-i] Küçük nam-ı diğer Haridepolisa
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysopolitissa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 120.157,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.097,5 510,0 109.950,0 3.600,0
5,1% 0,4% 91,5% 3,0%
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
166,00
1.010,00
16,4%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
12,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
269,00
1.539,00
17,5%
Πόλη της Λάρνακας:
270,00
1.562,00
17,3%
Πόλη της Λάρνακας:
30,00
288,00
10,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
164,00
7.275,00
2,3%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
6.097,50
92.175,00
6,6%
Πόλη της Λάρνακας:
5,00
42,00
11,9%
Πόλη της Λάρνακας:
187,00
1.232,00
15,2%
Πόλη της Λάρνακας:
51,00
633,00
8,1%
Πόλη της Λάρνακας:
183,00
1.317,00
13,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
510,00
6.523,00
7,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
109.950,00
1.070.325,00
10,3%
Πόλη της Λάρνακας:
13,00
139,00
9,4%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
12,00
2.217,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
3.600,00
61.343,00
5,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
120.157,50
1.230.366,00
9,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κόρη του εμπόρου με προνομιακό καθεστώς Φραντζέσκου Diyab Έμπορου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 2.000,00
Έμπορος με προνομιακό καθεστώς Φραντζέσκος Diyab Έμπορος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 10.200,00
Σάββας γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 50,00
Αδελφή του Σάββα γιου του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 50,00
Αντωνής γιος του Λυκούρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 80,00
Ανδρέας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 3.740,00
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 150,00
Χριστοφής γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 700,00
Κωνσταντής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 300,00
Δεύτερος δραγομάνος (διερμηνέας) αγγλικού προξενείου 'Amani? Levi
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Συνοικία Χρυσοπολίτισσας 4.000,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 30 164,00 6.097,50
002   γη με βλάστηση 26 158,00 5.747,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 18 129,50 4.112,50
004   αγγινάρα 3 13,00 2.600,00
005   αγροτεμάχιο με αγκινάρες (engi̇nar tarlasi) 3 13,00 2.600,00
006   βαμβάκι 1 2,00 60,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,00 60,00
008   αμπέλι 2 3,00 150,00
009   αμπέλι (bağ) 2 3,00 150,00
010   δημητριακά 12 111,50 1.302,50
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 111,50 1.302,50
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 28,50 1.635,00
013   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 1 2,00 40,00
014   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 3 8,00 400,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 3 16,50 195,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 2,00 1.000,00
017   άλλη χρήση γης 1 2,00 50,00
018   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 50,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 4,00 300,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 4,00 300,00
021   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 3 4,00 300,00
022   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 2 3,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 51 510,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 51 510,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun) 5 51 510,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 187 183 109.950,00
002   σπίτι (hane) 170 169 102.400,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 1.000,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2.800,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 800,00
006   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 13 11 5.700,00
007   μαγειρείο (aşçi dükkani) 2 2 450,00
008   μπακάλικο (bakkal dükkani) 4 3 1.600,00
009   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 0 250,00
010   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 1 1 350,00
011   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 1.200,00
012   Μύλοι 4 3 1.850,00
013   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 4 3 1.850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 9 2.850,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 350,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 250,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 250,00
006   μουλάρι (katir) 3 2 1.300,00
007   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 1 0 500,00
008   βόδι (öküz) 4 4 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:33 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Συνοικία Χρυσοπολίτισσας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5562/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό