Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5563
UUID βάσης δεδομένων: ecf5170d-68f5-48f6-8e76-12d261c634ae
Όνομα: Συνοικία Αγίου Ιωάννη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Yani
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agios Ioannis
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 117.251,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.520,0 901,0 103.230,0 4.600,0
7,3% 0,8% 88,0% 3,9%
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
133,00
1.010,00
13,2%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
12,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
196,00
1.539,00
12,7%
Πόλη της Λάρνακας:
202,00
1.562,00
12,9%
Πόλη της Λάρνακας:
40,00
288,00
13,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
407,00
7.275,00
5,6%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
8.520,00
92.175,00
9,2%
Πόλη της Λάρνακας:
9,00
42,00
21,4%
Πόλη της Λάρνακας:
161,00
1.232,00
13,1%
Πόλη της Λάρνακας:
90,00
633,00
14,2%
Πόλη της Λάρνακας:
166,00
1.317,00
12,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
901,00
6.523,00
13,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
103.230,00
1.070.325,00
9,6%
Πόλη της Λάρνακας:
19,00
139,00
13,7%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
95,00
2.217,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
4.600,00
61.343,00
7,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
117.251,00
1.230.366,00
9,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιακουμής γιος του Αναχωρητή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 800,00
Ορφανά του Αναχωρητή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 600,00
Αναχωρητής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 0,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 50,00
Αδελφή του Χριστόδουλου γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 50,00
Ζαχαρίας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 1.540,00
Γιαννάκης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 500,00
Αδελφή του Γιαννάκη γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 250,00
Γυναίκα του Ανδρέα γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 50,00
Ανδρέας γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συνοικία Αγίου Ιωάννη 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 407,00 8.520,00
002   γη με βλάστηση 36 403,00 8.360,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 6,00 350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
006   καλλιέργειες συκιάς 1 5,00 250,00
007   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 5,00 250,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 390,00 7.390,00
009   αγγινάρα 1 4,00 800,00
010   αγροτεμάχιο με αγκινάρες (engi̇nar tarlasi) 1 4,00 800,00
011   βαμβάκι 7 35,00 1.700,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 35,00 1.700,00
013   αμπέλι 1 2,00 100,00
014   αμπέλι (bağ) 1 2,00 100,00
015   δημητριακά 20 347,00 3.290,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 17 344,00 3.230,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 3,00 60,00
018   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 1 2,00 1.500,00
019   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 2,00 1.500,00
020   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 7,00 620,00
021   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 3,00 300,00
022   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 1 3,00 300,00
023   αυλή με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (derununda dolab kuyusu ile havlu) 1 1,00 150,00
024   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 1,00 50,00
025   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2,00 120,00
026   άλλη χρήση γης 4 4,00 160,00
027   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
028   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 40,00
029   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 90 901,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 2 6,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 2 6,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 7 87 890,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 15 150,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 10 100,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 62 640,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 161 166 103.230,00
002   σπίτι (hane) 135 135 90.430,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 4 1.000,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 600,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 6 6 14.000,00
006   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 15 20 7.900,00
007   βαφείο υφασμάτων (boyaci dükkani) 1 1 300,00
008   μπακάλικο (bakkal dükkani) 9 12 5.650,00
009   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 400,00
010   ερειπωμένο κατάστημα/αποθήκη (harab dükkan) 1 3 650,00
011   σαμαροποιείο (palanci dükkani) 1 1 500,00
012   κοσμηματοπωλείο (kuyumcu dükkanı) 1 1 150,00
013   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
014   αχυρώνας (samanlik) 2 2 200,00
015   τμήμα κτηρίου 2 2 1.950,00
016   δωμάτιο 2 2 1.950,00
017   ηλιακός (χώρος υποδοχής) (sofa) 1 1 250,00
018   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 1.700,00
019   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
020   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
021   βοηθητικές κατασκευές 1 1 150,00
022   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu) 1 1 150,00
023   Μύλοι 5 5 2.500,00
024   σησαμόμυλος (tahi̇n deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
025   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 3 3 2.000,00
026   μύλος (deği̇rmen) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 90 3.350,00
002   πρόβατα (agnam) 1 75 600,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 450,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 325,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
009   μουλάρι (katir) 5 5 1.600,00
010   βόδι (öküz) 1 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Συνοικία Αγίου Ιωάννη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5563/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό