Όνομα: Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi
Κατηγορία: τεκκές (tekke ve zaviye)
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.805,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
705,0 0,0 2.100,0 0,0
25,1% 0,0% 74,9% 0,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
1.010,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
11,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
1.540,00
0,1%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
18,00
5,6%
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
288,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Πόλη της Λάρνακας:
11,00
4.325,00
0,3%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
705,00
69.290,00
1,0%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
42,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
1.232,00
0,3%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
612,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
82,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
6.282,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
2.100,00
322.010,00
0,7%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
139,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
1.559,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
34.233,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
2.805,00
430.105,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βοσκός Mehmed
Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi 1.830,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 11,00 705,00
002   γη με βλάστηση 2 10,00 330,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 250,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 2,00 250,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 8,00 80,00
006   δημητριακά 1 8,00 80,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 8,00 80,00
008   άλλη χρήση γης 2 1,00 375,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 300,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 6 2.100,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 1.000,00
003   δωμάτιο 1 1 1.000,00
004   στοά δερβίσηδων (hücre-i dervişan) 1 1 1.000,00
005   αποθήκη (mahzen) 2 2 950,00
006   εξωτερική αποθήκη (hari̇ci̇ye hücre) 1 1 700,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 150,00
008   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 3 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 22, 2020, 9:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5565/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό