Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5565
UUID βάσης δεδομένων: f7269ea1-7250-4ec4-b8ae-10d7f7a79ea2
Όνομα: Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi
Κατηγορία: τεκκές (tekke ve zaviye)
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.805,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
705,0 0,0 2.100,0 0,0
25,1% 0,0% 74,9% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
1.010,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
12,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
1.539,00
0,1%
Πόλη της Λάρνακας:
1,00
1.562,00
0,1%
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
288,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
11,00
7.275,00
0,2%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
705,00
92.175,00
0,8%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
42,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
4,00
1.232,00
0,3%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
633,00
0,0%
Πόλη της Λάρνακας:
6,00
1.317,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
6.523,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
2.100,00
1.070.325,00
0,2%
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
139,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
2.217,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
0,00
61.343,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
2.805,00
1.230.366,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βοσκός Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi 1.830,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 11,00 705,00
002   γη με βλάστηση 2 10,00 330,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 250,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 2,00 250,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 8,00 80,00
006   δημητριακά 1 8,00 80,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 8,00 80,00
008   άλλη χρήση γης 2 1,00 375,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 300,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 6 2.100,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 1.000,00
003   δωμάτιο 1 1 1.000,00
004   στοά δερβίσηδων (hücre-i dervişan) 1 1 1.000,00
005   αποθήκη (mahzen) 2 2 950,00
006   εξωτερική αποθήκη (hari̇ci̇ye hücre) 1 1 700,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 150,00
008   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 3 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 22, 2020, 9:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ebu Turabi Tekke ve Zaviyesi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5565/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό