Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5566
UUID βάσης δεδομένων: e1019fe7-5674-445d-932c-bffc7df69971
Όνομα: Kara Mustafa Paşa Tekkesi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kara Mustafa Paşa Tekkesi
Κατηγορία: τεκκές (tekke)
Διοικητική υπαγωγή: Κίτι
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Κίτι:
0,00
102,00
0,0%
Κίτι:
0,00
1,00
0,0%
Κίτι:
0,00
146,00
0,0%
Κίτι:
0,00
149,00
0,0%
Κίτι:
0,00
147,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κίτι:
0,00
8.273,75
0,0%
Γαίες (αξία)
Κίτι:
0,00
83.655,00
0,0%
Κίτι:
0,00
16,00
0,0%
Κίτι:
0,00
117,00
0,0%
Κίτι:
0,00
139,00
0,0%
Κίτι:
0,00
132,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κίτι:
0,00
2.180,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κίτι:
0,00
31.295,00
0,0%
Κίτι:
0,00
112,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Κίτι:
0,00
833,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κίτι:
0,00
31.146,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κίτι:
0,00
148.276,00
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 6:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kara Mustafa Paşa Tekkesi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5566/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό