Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5567
UUID βάσης δεδομένων: 397ff7d9-bcad-4fe6-8892-5b0aa3158cf2
Όνομα: Λάρνακα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İskele-i Tuzla
Κατηγορία: πόλη (nefs - kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Πόλη της Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Larnaka
Λάρνακα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Larnaka Citium
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 616.147,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
18.957,5 1.100,0 580.860,0 15.230,0
3,1% 0,2% 94,3% 2,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λάρνακα (Αυτή η εγγραφή) 614.298 99,70%
Sevahil-i Derya Sevahil-i Derya 1.500 0,24%
Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Κοντού Aya Yorgi Kondo 350 0,06%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πόλη της Λάρνακας:
366,00
1.010,00
36,2%
Πόλη της Λάρνακας:
5,00
12,00
41,7%
Πόλη της Λάρνακας:
645,00
1.539,00
41,9%
Πόλη της Λάρνακας:
654,00
1.562,00
41,9%
Πόλη της Λάρνακας:
86,00
288,00
29,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πόλη της Λάρνακας:
1.415,00
7.275,00
19,5%
Γαίες (αξία)
Πόλη της Λάρνακας:
18.957,50
92.175,00
20,6%
Πόλη της Λάρνακας:
9,00
42,00
21,4%
Πόλη της Λάρνακας:
544,00
1.232,00
44,2%
Πόλη της Λάρνακας:
79,00
633,00
12,5%
Πόλη της Λάρνακας:
617,00
1.317,00
46,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
1.100,00
6.523,00
16,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
580.860,00
1.070.325,00
54,3%
Πόλη της Λάρνακας:
28,00
139,00
20,1%
Ζώα (αριθμός)
Πόλη της Λάρνακας:
1.067,00
2.217,00
48,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
15.230,00
61.343,00
24,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πόλη της Λάρνακας:
616.147,50
1.230.366,00
50,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Arslanzade Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 800,00
Παπλωματάς Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 900,00
Γυναίκα του παπλωματά Ahmed γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 1.600,00
Γυναίκα του παπλωματά Abdullah γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 470,00
Παπλωματάς Abdullah γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 2.330,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 1.300,00
Gazaroğlu Hacı Salih γιος του Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 1.750,00
Λοχαγός πυροβολικού Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 1.065,00
Διοικητής πυροβολητών κάστρου Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 1.050,00
Πρώτος λοχίας πυροβολητών Mustafa γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακα 200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 86 1.415,00 18.957,50
002   γη με βλάστηση 66 1.172,50 16.167,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 11,00 800,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 3 11,00 800,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 866,00 8.970,00
006   βαμβάκι 4 41,00 1.620,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 41,00 1.620,00
008   δημητριακά 29 817,50 5.100,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 25 813,00 4.875,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 4,50 225,00
011   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 1 7,50 2.250,00
012   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 7,50 2.250,00
013   μικτές καλλιέργειες 1 12,00 3.000,00
014   κήπος με καρποφόρα και μη καρποφόρα δέντρα και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müsmireli ve gayr-ı müsmireli bağçe ve dolab kuyusu) 1 12,00 3.000,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 283,50 3.397,50
016   βοσκοτόπι (çayir tarlasi) 1 20,00 100,00
017   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 3,00 900,00
018   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 1 3,00 900,00
019   κήπος (bağçe) 1 1,00 100,00
020   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 8 23,00 1.060,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 17 236,50 1.237,50
022   άλλη χρήση γης 4 3,00 490,00
023   αλώνι (harman) 2 1,00 40,00
024   οικόπεδο με τρεχούμενο νερό (hane yeri ve ma-ı cari) 1 0,00 400,00
025   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 50,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 239,50 2.300,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 238,50 2.200,00
028   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 7 3,50 1.025,00
029   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 100,00
030   αγροτεμάχιο για μάντρα (-mandıra yeri) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 79 1.100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 49 950,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 27 540,00
004   ελιά (zeytun 2) 3 9 100,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 13 310,00
006   χαρουπιές 1 30 150,00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 30 150,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 544 617 580.860,00
002   σπίτι (hane) 436 430 471.970,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 15 15 6.400,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 150,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 300,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 23 21 114.050,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 1.000,00
008   σπίτι με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari ile hane) 4 4 8.000,00
009   άλλο σπίτι με κήπο και τρεχούμενο νερό (diğer hane ma' ma-yı cari ve bağçesiyle) 1 1 2.500,00
010   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 60 85 42.990,00
011   μαχαιροπωλείο (biçakçi dükkani) 2 2 650,00
012   κουρείο (berber dükkani) 3 3 750,00
013   μπακάλικο (bakkal dükkani) 23 31 18.750,00
014   άλλο μπακάλικο (di̇ğer bakkal dükkani) 1 1 550,00
015   φαρμακείο (attar dükkani) 1 3 2.500,00
016   καπνοπωλείο (duhanci dükkani) 1 1 300,00
017   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 3 3 790,00
018   καφενείο (kahve dükkani) 4 5 4.800,00
019   μανάβικο (manav dükkani) 1 1 600,00
020   υποδηματοπωλείο (pabuşci dükkani) 1 1 100,00
021   μαντηλάδικο (yemeni̇ci̇ dükkani) 2 2 550,00
022   παπλωματάδικο (yorganci dükkani) 6 6 3.650,00
023   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 750,00
024   ερειπωμένο κατάστημα (harab bakkal dükkanı) 1 1 300,00
025   καταστήματα (dekakin) 1 10 1.000,00
026   κατάστημα και εξωτερικό βοηθητικό κτίσμα (dükkan ve sundurma) 1 1 150,00
027   σπίτι και καφενείο (hane ma' kahve) 1 1 3.500,00
028   αγροτικά κτήρια 3 3 1.700,00
029   αχυρώνας (samanlik) 1 1 100,00
030   οινοποιείο (şaraphane) 2 2 1.600,00
031   τμήμα κτηρίου 1 1 800,00
032   δωμάτιο 1 1 800,00
033   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 800,00
034   αποθήκη (mahzen) 36 88 57.200,00
035   ερειπωμένη αποθήκη (harab mahzen) 1 2 500,00
036   κατάστημα (mağaza) 31 81 49.100,00
037   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 7 2.200,00
038   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 2 5 2.000,00
039   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 1 1 100,00
040   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
041   βοηθητικές κατασκευές 1 0 2.500,00
042   μερίδιο τελωνείου (gümrük hissesi) 1 0 2.500,00
043   Μύλοι 3 3 1.500,00
044   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 750,00
045   ερειπωμένος αλογόμυλος (harab at değirmeni) 1 1 500,00
046   μύλος (deği̇rmen) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 1.055 12.230,00
002   πρόβατα (agnam) 6 1.035 8.280,00
003   πρόβατα (koyun) 5 960 7.680,00
004   άλογο (bargi̇r) 5 5 750,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   καμήλα (deve) 1 3 900,00
008   αγελάδα (inek) 1 7 700,00
009   μουλάρι (katir) 4 5 1.600,00
010   μουλάρι μύλου (değirmen katırı) 1 1 300,00
011   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 2 600,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 11, 2021, 11:07 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάρνακα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5567/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό