Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5568
UUID βάσης δεδομένων: b326b9a6-2efd-4371-9277-1d85c582e3ab
Όνομα: Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Σωτήρα (Αμμοχώστου)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.996,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.155,0 4.905,0 9.700,0 5.236,0
9,8% 22,3% 44,1% 23,8%
Γενικά στατιστικά
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
0,00
34,00
0,0%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
0,00
0,00
0,0%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
1,00
37,00
2,7%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
1,00
37,00
2,7%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
3,00
88,00
3,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
129,00
1.876,00
6,9%
Γαίες (αξία)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
2.155,00
16.510,00
13,1%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
3,00
4,00
75,0%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
5,00
41,00
12,2%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
397,00
398,00
99,7%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
5,00
47,00
10,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
4.905,00
4.915,00
99,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
9.700,00
17.275,00
56,2%
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
5,00
54,00
9,3%
Ζώα (αριθμός)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
259,00
1.639,00
15,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
5.236,00
22.788,00
23,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Σωτήρα (Αμμοχώστου):
21.996,00
61.488,00
35,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Κωνσταντής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği 4.000,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 129,00 2.155,00
002   γη με βλάστηση 3 129,00 2.155,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5,00 375,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 5,00 375,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 124,00 1.780,00
006   αμπέλι 1 18,00 720,00
007   αμπέλι (bağ) 1 18,00 720,00
008   δημητριακά 1 106,00 1.060,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 106,00 1.060,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 397 4.905,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 392 4.880,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 328 3.280,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 64 1.600,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 9.700,00
002   σπίτι (hane) 2 2 6.700,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 3.500,00
004   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 500,00
005   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 500,00
006   Μύλοι 2 2 2.500,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
008   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
009   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 257 4.736,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 11 2.200,00
003   φοράδα (kisrak) 1 11 2.200,00
004   αγελάδα (inek) 1 2 500,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 2 500,00
006   μουλάρι (katir) 1 2 100,00
007   αίγες (keçi̇) 1 242 1.936,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 9:56 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5568/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό