Όνομα: Σοφτάδες
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sohtalar
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Softades
Σοφτάδες
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sophtades Softalar
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.000,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.150,0 100,0 1.855,0 4.895,0
42,9% 0,8% 15,5% 40,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
2,00
2.611,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
3.913,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
131,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
3.304,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
595,00
48.130,76
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
5.150,00
598.060,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
2.585,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
5,00
3.328,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
10,00
33.907,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
1.032,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
100,00
508.078,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.855,00
563.945,50
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
7,00
1.730,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
196,00
16.532,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.895,00
254.916,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.000,00
1.863.729,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa αδελφός του Şeyh Hazret-i Ümmü'l-Haram İbrahim Efendi
Σοφτάδες 6.770,00
Şeyh Hazret-i Ümmü'l-Haram
Σοφτάδες 0,00
İsmail αδελφός του Şeyh Ümmü'l-Haram İbrahim Efendi
Σοφτάδες 3.910,00
Şeyh Ümmü'l-Haram
Σοφτάδες 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 635,00 5.150,00
002   γη με βλάστηση 6 635,00 5.150,00
003   4 135,00 2.650,00
004   βαμβάκι 3 95,00 2.250,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 95,00 2.250,00
006   δημητριακά 1 40,00 400,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40,00 400,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 500,00 2.500,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 2 500,00 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 10 100,00
002   ελιές 1 10 100,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 4 2.005,00
002   σπίτι (hane) 2 1 1.650,00
003   2 3 230,00
004   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 150,00
005   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 1 1 80,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 0 125,00
007   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab) 1 0 125,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 7 200 5.095,00
002   πρόβατα (agnam) 1 180 1.440,00
003   καμήλα (deve) 1 6 1.800,00
004   αγελάδα (inek) 3 6 480,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 2 80,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 80,00
007   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 200,00
008   βόδι (öküz) 2 8 1.375,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:41 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σοφτάδες. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5569/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό