Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5569
UUID βάσης δεδομένων: 402ecc5d-e016-44b1-88ea-482e9b19a8db
Όνομα: Σοφτάδες
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sohtalar
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Softades
Σοφτάδες
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sophtades Softalar
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.350,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.150,0 100,0 2.005,0 5.095,0
41,7% 0,8% 16,2% 41,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
2,00
2.611,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
3.912,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
4.034,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
3.304,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
635,00
89.866,01
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
5.150,00
1.111.376,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
2.585,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
5,00
3.328,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
10,00
71.481,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
5,00
4.456,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
100,00
989.739,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.005,00
1.647.365,50
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
7,00
1.730,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
200,00
21.469,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
5.095,00
523.434,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.350,00
4.272.714,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa αδελφός του Şeyh Hazret-i Ümmü'l-Haram İbrahim Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σοφτάδες 6.770,00
Şeyh Hazret-i Ümmü'l-Haram
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σοφτάδες 0,00
İsmail αδελφός του Şeyh Ümmü'l-Haram İbrahim Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σοφτάδες 3.910,00
Şeyh Ümmü'l-Haram
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σοφτάδες 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 635,00 5.150,00
002   γη με βλάστηση 6 635,00 5.150,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 135,00 2.650,00
004   βαμβάκι 3 95,00 2.250,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 95,00 2.250,00
006   δημητριακά 1 40,00 400,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40,00 400,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 500,00 2.500,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 2 500,00 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 10 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 10 100,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 2.005,00
002   σπίτι (hane) 2 2 1.650,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 3 230,00
004   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 150,00
005   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 1 1 80,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 0 125,00
007   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab) 1 0 125,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 197 4.345,00
002   πρόβατα (agnam) 1 180 1.440,00
003   καμήλα (deve) 1 6 1.800,00
004   αγελάδα (inek) 3 6 480,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 2 80,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 80,00
007   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 200,00
008   βόδι (öküz) 1 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:41 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σοφτάδες. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5569/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό