Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5570
UUID βάσης δεδομένων: 828334e9-25d0-4f5c-8a82-9d2ec8032922
Όνομα: Μενεού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Menevi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Meneou
Μενεού, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Meneou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.620,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.870,0 4.695,0 3.700,0 4.355,0
43,6% 20,8% 16,4% 19,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
15,00
2.611,00
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
18,00
3.912,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
20,00
4.034,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
19,00
3.304,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.009,00
89.866,01
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
9.870,00
1.111.376,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
8,00
2.585,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
15,00
3.328,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
297,00
71.481,00
0,4%
Καζάς Λάρνακας:
15,00
4.456,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.695,00
989.739,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.700,00
1.647.365,50
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
18,00
1.730,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
105,00
21.469,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.355,00
523.434,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
22.620,00
4.272.714,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Seyyid 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενεού 830,00
Αδελφή του Hüseyin γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενεού 750,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενεού 0,00
Χαράλαμπος γιος του Κυργιά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 1.070,00
Θεοδόσης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 920,00
Χριστόδουλος γιος του Αβραάμ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 1.200,00
Κυριακός γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 270,00
Ορφανά του Κυριακού γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 1.000,00
Ορφανός Αντωνής γιος του Ζαβαλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 700,00
Χριστοφής γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μενεού 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 19 2.009,00 9.870,00
002   γη με βλάστηση 14 2.006,00 9.790,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 880,00 4.160,00
004   δημητριακά 3 880,00 4.160,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 880,00 4.160,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 1.126,00 5.630,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 11 1.126,00 5.630,00
008   άλλη χρήση γης 5 3,00 80,00
009   αλώνι (harman) 5 3,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 297 4.695,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 297 4.695,00
003   ελιά (zeytun 2) 4 167 1.670,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 130 3.025,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 15 15 3.700,00
002   σπίτι (hane) 15 15 3.700,00
003   σπίτι και αχυρώνας (hane ve samanlık 2) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 97 2.355,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   πρόβατα (koyun) 1 25 200,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 5 5 450,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
010   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 5 575,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 4:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μενεού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5570/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό