Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5571
UUID βάσης δεδομένων: 0d45257e-6e8a-4474-900a-25fee6413af8
Όνομα: ∆ρομολαξιά-Μενεού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mor Menekşe
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Dromolaxia
∆ρομολαξιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dromolakxia Mor Menekshe
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.340,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
16.135,0 280,0 8.415,0 10.510,0
45,7% 0,8% 23,8% 29,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
43,00
2.611,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
62,00
3.912,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
64,00
4.034,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
43,00
3.304,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
3.061,00
89.866,01
3,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
16.135,00
1.111.376,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
2.585,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
49,00
3.328,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
11,00
71.481,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
48,00
4.456,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
280,00
989.739,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
8.415,00
1.647.365,50
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
33,00
1.730,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
601,00
21.469,00
2,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
10.510,00
523.434,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
35.340,00
4.272.714,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Bekir γιος του Mustafa Μπέη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 3.150,00
Γυναίκα του Hacı Bekir γιου του Mustafa Μπέη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 710,00
Cemali γιος του Beşir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 2.500,00
Γυναίκα του Cemali γιου του Beşir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 100,00
Ahmed γιος του Beşir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 925,00
Emir Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 650,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 2.200,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 950,00
Γυναίκα του Emir Ali γιου του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 70,00
Emir Ali γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ρομολαξιά-Μενεού 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 43 3.061,00 16.135,00
002   γη με βλάστηση 31 3.000,00 15.300,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 100,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 4,00 100,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 213,00 1.175,00
006   αμπέλι 1 2,00 100,00
007   αμπέλι (bağ) 1 2,00 100,00
008   δημητριακά 3 211,00 1.075,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 210,00 1.050,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 25,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 2.783,00 14.025,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 26 2.783,00 14.025,00
013   άλλη χρήση γης 9 15,00 510,00
014   αλώνι (harman) 8 5,00 110,00
015   αλώνι (harman yeri) 3 2,50 50,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 10,00 400,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 46,00 325,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 46,00 325,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 11 280,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 11 280,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 11 220,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 0 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 49 48 8.415,00
002   σπίτι (hane) 48 47 8.265,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 150,00
004   αχυρώνας (samanlik) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 584 6.260,00
002   πρόβατα (agnam) 3 370 2.960,00
003   πρόβατα (koyun) 1 150 1.200,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 7 8 800,00
007   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
008   βόδι (öküz) 3 5 750,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 2, 2022, 8:33 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ρομολαξιά-Μενεού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5571/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό