Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5572
UUID βάσης δεδομένων: 3d6b0353-6747-4980-bd1e-64b7f62d6a92
Όνομα: Μενόγεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Menoya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Menogeia
Μενόγεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Menoyia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 38.272,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.163,0 9.694,0 9.665,0 9.750,0
23,9% 25,3% 25,3% 25,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
20,00
2.611,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
30,00
3.912,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
32,00
4.034,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
27,00
3.304,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.655,00
89.866,01
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
9.163,00
1.111.376,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
47,00
2.585,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
40,00
3.328,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
608,00
71.481,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
69,00
4.456,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.694,00
989.739,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.665,00
1.647.365,50
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
31,00
1.730,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
440,00
21.469,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.750,00
523.434,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
38.272,00
4.272.714,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdül'aziz γιος του Elhac Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 5.165,00
Γυναίκα του Abdül'aziz γιου του Elhac Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 200,00
Veli γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 1.290,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 2.520,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 2.130,00
Γυναίκα του 'Ömer γιου του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 518,00
'Ömer γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 0,00
Boşnak γυναίκα του Hüseyin γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 650,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 0,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μενόγεια 1.810,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 27 1.655,00 9.163,00
002   γη με βλάστηση 19 1.653,00 9.083,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 0,00 50,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 0,00 50,00
005   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 8,00 400,00
006   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 8,00 400,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 871,00 4.363,00
008   αμπέλι 1 1,00 3,00
009   αμπέλι (bağ) 1 1,00 3,00
010   δημητριακά 9 870,00 4.360,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 869,00 4.340,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 774,00 4.270,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 7 774,00 4.270,00
015   άλλη χρήση γης 8 2,00 80,00
016   αλώνι (harman) 8 2,00 80,00
017   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 47 608 9.694,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 53 159,00
003   μουριές (dut) 2 38 114,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 45,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 40 544 9.480,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 123 1.490,00
007   ελιά (zeytun 2) 23 284 5.330,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 8 97 2.260,00
009   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 40 400,00
010   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 2 40 400,00
011   χαρουπιές 4 11 55,00
012   χαρουπιά (harub 2) 2 6 30,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 5,00
014   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 69 9.665,00
002   σπίτι (hane) 25 25 5.380,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 600,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 950,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 10 39 385,00
006   κυψέλη (ari kovani) 9 37 185,00
007   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 200,00
008   βοηθητικές κατασκευές 1 3 3.000,00
009   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 3 3.000,00
010   Μύλοι 4 2 900,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 4 2 900,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 425 6.000,00
002   πρόβατα (agnam) 2 166 1.328,00
003   πρόβατα (koyun) 1 16 128,00
004   άλογο (bargi̇r) 5 8 1.300,00
005   φοράδα (kisrak) 2 3 550,00
006   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 2 400,00
007   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
008   καμήλα (deve) 1 1 30,00
009   αγελάδα (inek) 5 5 250,00
010   δαμαλάκι (dana) 5 5 250,00
011   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 5 250,00
012   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
013   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
014   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 224 2.432,00
015   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 5 224 2.432,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 4:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μενόγεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5572/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό