Όνομα: Κίτι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cida
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kiti
Κίτι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kiti
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 60.231,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
37.835,0 1.260,0 12.720,0 9.191,0
62,8% 2,1% 21,1% 15,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κίτι (Αυτή η εγγραφή) 60.231 100,00%
Kara Mustafa Paşa Tekkesi Kara Mustafa Paşa Tekkesi 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
102,00
2.611,00
3,9%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Λάρνακας:
146,00
3.913,00
3,7%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
147,00
3.304,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
3.862,75
48.130,76
8,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
37.835,00
598.060,00
6,3%
Καζάς Λάρνακας:
16,00
2.585,00
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
117,00
3.328,00
3,5%
Καζάς Λάρνακας:
77,00
33.907,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
16,00
1.032,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.260,00
508.078,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.720,00
563.945,50
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
112,00
1.730,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
583,00
16.532,00
3,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.191,00
254.916,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
60.231,00
1.863.729,50
3,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Şaban γιου του Hasan
Κίτι 576,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Şaban γιος του Hasan
Κίτι 0,00
Hasan γιος του Mahmud
Κίτι 1.898,00
Αδελφή του Hasan
Κίτι 100,00
Hasan
Κίτι 0,00
Γυναίκα του Mahmud
Κίτι 210,00
Mahmud
Κίτι 0,00
Γιος του Mehmed γιου του Mahmud
Κίτι 1.000,00
Μητέρα του γιος του Mehmed γιου του Mahmud
Κίτι 140,00
Mehmed γιος του Mahmud
Κίτι 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 147 5.676,75 58.605,00
002   γη με βλάστηση 104 3.816,25 48.080,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 8,00 800,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 8,00 800,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 55 2.464,75 19.135,00
006   βαμβάκι 32 223,00 5.575,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 32 223,00 5.575,00
008   αμπέλι 1 12,00 480,00
009   αμπελώνας (bağ yeri) 1 12,00 480,00
010   δημητριακά 19 2.218,00 11.905,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 19 2.218,00 11.905,00
012   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 5,75 575,00
013   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 6,00 600,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 48 1.343,50 28.145,00
015   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 9,00 1.350,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 1 9,00 1.350,00
017   νέος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (cedid bağçe ma' dolab) 1 8,00 2.000,00
018   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 200,00 1.000,00
019   εγκαταλελειμμένο χωράφι με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (harab bağçe ma' dolab kuyusu) 3 36,00 5.000,00
020   χωράφι με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla tarla) 1 8,00 250,00
021   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 25,00
022   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 6,00 500,00
023   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 5 15,00 375,00
024   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 20,00 5.000,00
025   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 1 6,00 600,00
026   αγροτεμάχιο (tarla) 17 986,00 4.945,00
027   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 6,00 600,00
028   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 10 25,00 4.400,00
029   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 2 14,00 2.000,00
030   εκμισθωμένος κήπος (icareteyn ile bağçe) 1 4,00 100,00
031   άλλη χρήση γης 2 2,50 125,00
032   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 50,00
033   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,50 75,00
034   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 1.858,00 10.400,00
035   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 1.858,00 10.400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 114 1.380,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 94 1.280,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 12 120,00
004   ελιά (zeytun 2) 8 54 600,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 28 560,00
006   χαρουπιές 4 20 100,00
007   χαρουπιά (harub 2) 4 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 117 25 14.500,00
002   σπίτι (hane) 110 5 11.925,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 1 980,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 1 135,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 55,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 3.500,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 250,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 19 575,00
009   κυψέλη (ari kovani) 4 15 75,00
010   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 300,00
011   μάντρα για καμήλες και αχυρώνας (develik ve samanlık) 1 2 200,00
012   Μύλοι 1 1 2.000,00
013   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 112 612 11.091,00
002   πρόβατα (agnam) 7 185 1.480,00
003   πρόβατα (koyun) 7 185 1.480,00
004   άλογο (bargi̇r) 4 3 300,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   καμήλα (deve) 4 7 1.500,00
008   μωρά καμήλας (deverem) 2 3 300,00
009   αγελάδα (inek) 36 10 950,00
010   δαμαλάκι (dana) 4 3 150,00
011   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 3 150,00
012   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
013   μουλάρι (katir) 12 5 1.500,00
014   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 3 2 600,00
015   βόδι (öküz) 44 10 2.325,00
016   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 30 6 1.500,00
017   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 392 3.036,00
018   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 5 392 3.036,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:26 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κίτι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5573/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό