Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5573
UUID βάσης δεδομένων: 70e455e9-4eeb-4e0b-ba63-ad8c9aa86e0e
Όνομα: Κίτι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cida
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kiti
Κίτι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kiti
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 148.276,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
83.655,0 2.180,0 31.295,0 31.146,0
56,4% 1,5% 21,1% 21,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κίτι (Αυτή η εγγραφή) 148.276 100,00%
Kara Mustafa Paşa Tekkesi Kara Mustafa Paşa Tekkesi 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
102,00
2.611,00
3,9%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
146,00
3.912,00
3,7%
Καζάς Λάρνακας:
149,00
4.034,00
3,7%
Καζάς Λάρνακας:
147,00
3.304,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
8.273,75
89.866,01
9,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
83.655,00
1.111.376,00
7,5%
Καζάς Λάρνακας:
16,00
2.585,00
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
117,00
3.328,00
3,5%
Καζάς Λάρνακας:
139,00
71.481,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
132,00
4.456,00
3,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.180,00
989.739,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
31.295,00
1.647.365,50
1,9%
Καζάς Λάρνακας:
112,00
1.730,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
833,00
21.469,00
3,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
31.146,00
523.434,00
6,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
148.276,00
4.272.714,50
3,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Şaban γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 576,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Şaban γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 0,00
Hasan γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 1.898,00
Αδελφή του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 100,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 0,00
Γυναίκα του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 210,00
Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 0,00
Γιος του Mehmed γιου του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 1.000,00
Μητέρα του γιος του Mehmed γιου του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 140,00
Mehmed γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κίτι 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 147 8.273,75 83.655,00
002   γη με βλάστηση 104 4.572,25 63.385,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 8,00 800,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 8,00 800,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 55 2.897,75 26.210,00
006   βαμβάκι 32 332,00 8.300,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 32 332,00 8.300,00
008   αμπέλι 1 12,00 480,00
009   αμπελώνας (bağ yeri) 1 12,00 480,00
010   δημητριακά 19 2.542,00 16.255,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 19 2.542,00 16.255,00
012   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 3 11,75 1.175,00
013   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 5,75 575,00
014   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 6,00 600,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 48 1.666,50 36.375,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 9,00 1.350,00
017   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 1 9,00 1.350,00
018   νέος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (cedid bağçe ma' dolab) 1 8,00 2.000,00
019   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 200,00 1.000,00
020   εγκαταλελειμμένο χωράφι με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (harab bağçe ma' dolab kuyusu) 3 36,00 5.000,00
021   χωράφι με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla tarla) 1 8,00 250,00
022   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 25,00
023   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 6,00 500,00
024   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 5 17,00 425,00
025   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 20,00 5.000,00
026   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 1 6,00 600,00
027   αγροτεμάχιο (tarla) 17 1.282,00 6.425,00
028   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 6,00 600,00
029   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 10 50,00 9.100,00
030   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 2 14,00 4.000,00
031   εκμισθωμένος κήπος (icareteyn ile bağçe) 1 4,00 100,00
032   άλλη χρήση γης 2 2,50 125,00
033   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 50,00
034   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,50 75,00
035   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 3.699,00 20.145,00
036   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 3.699,00 20.145,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 139 2.180,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 119 2.080,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 12 120,00
004   ελιά (zeytun 2) 8 59 1.000,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 48 960,00
006   χαρουπιές 4 20 100,00
007   χαρουπιά (harub 2) 4 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 117 132 31.295,00
002   σπίτι (hane) 110 109 28.705,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 980,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 2 135,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 55,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 3.500,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 250,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 22 590,00
009   κυψέλη (ari kovani) 4 18 90,00
010   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 300,00
011   μάντρα για καμήλες και αχυρώνας (develik ve samanlık) 1 2 200,00
012   Μύλοι 1 1 2.000,00
013   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 82 793 21.146,00
002   πρόβατα (agnam) 7 235 1.880,00
003   πρόβατα (koyun) 7 235 1.880,00
004   άλογο (bargi̇r) 4 4 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   καμήλα (deve) 4 14 3.000,00
008   μωρά καμήλας (deverem) 2 6 600,00
009   αγελάδα (inek) 36 56 5.350,00
010   δαμαλάκι (dana) 4 7 350,00
011   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 7 350,00
012   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
013   μουλάρι (katir) 12 16 4.800,00
014   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 3 6 1.800,00
015   βόδι (öküz) 14 16 2.200,00
016   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 452 3.516,00
017   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 5 452 3.516,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:26 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κίτι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5573/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό