Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5574
UUID βάσης δεδομένων: 4133f38e-b5cd-4fe0-93c1-70e1a7b53ebf
Όνομα: Κελλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Celya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kellia
Κελλιά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kellia Chellia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.010,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
10.080,0 470,0 1.800,0 6.760,0
53,0% 2,5% 9,5% 35,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
23,00
2.611,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
28,00
3.913,00
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
131,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
38,00
3.304,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
1.505,00
48.130,76
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
10.080,00
598.060,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
2.585,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
31,00
3.328,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
33.907,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
38,00
1.032,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
470,00
508.078,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.800,00
563.945,50
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
34,00
1.730,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
410,00
16.532,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.760,00
254.916,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.010,00
1.863.729,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Mehmed
Κελλιά 1.060,00
Diğer 'Ali γιος του Mehmed
Κελλιά 650,00
Hasan γιος του Mustafa
Κελλιά 430,00
Halil γιος του Süleyman
Κελλιά 920,00
Osman γιος του Mustafa
Κελλιά 450,00
Mustafa γιος του İbrahim
Κελλιά 180,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του İbrahim
Κελλιά 50,00
Halil γιος του Hasan
Κελλιά 1.130,00
Mevlüd γιος του Süleyman
Κελλιά 550,00
Süleyman γιος του Hüseyin
Κελλιά 405,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 38 1.768,00 12.180,00
002   γη με βλάστηση 32 1.624,00 11.050,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 29 1.154,00 8.700,00
004   βαμβάκι 11 67,00 2.155,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 11 67,00 2.155,00
006   δημητριακά 18 1.087,00 6.545,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 18 1.087,00 6.545,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 470,00 2.350,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 3 470,00 2.350,00
010   άλλη χρήση γης 4 24,00 530,00
011   αλώνι (harman) 3 4,00 30,00
012   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
013   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 20,00 500,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 120,00 600,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 120,00 600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 47 610,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 27 510,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 17 340,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 7 140,00
006   συκιές 1 20 100,00
007   συκιές (incir eşcarı) 1 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 41 2.250,00
002   σπίτι (hane) 27 3 1.965,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 250,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 37 185,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 37 185,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 34 445 7.150,00
002   πρόβατα (agnam) 7 215 1.720,00
003   πρόβατα (koyun) 5 95 760,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 200,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   αγελάδα (inek) 6 4 325,00
008   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
010   βουβάλι (manda) 1 1 150,00
011   βόδι (öküz) 15 13 3.075,00
012   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 5 1.250,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 210 1.680,00
014   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 3 210 1.680,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:25 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κελλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5574/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό