Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5577
UUID βάσης δεδομένων: 44425159-6763-4ccf-bb17-3926b2efe87b
Όνομα: Πυργά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pyrga (Larnakas)
Πυργά (Λάρνακας) (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pyrga
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 46.793,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.843,0 27.510,0 6.575,0 6.865,0
12,5% 58,8% 14,1% 14,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
23,00
2.611,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
36,00
3.912,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
37,00
4.034,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
51,00
3.304,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
667,50
89.866,01
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
5.843,00
1.111.376,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
61,00
2.585,00
2,4%
Καζάς Λάρνακας:
43,00
3.328,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
1.456,00
71.481,00
2,0%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
4.456,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
27.510,00
989.739,00
2,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.575,00
1.647.365,50
0,4%
Καζάς Λάρνακας:
28,00
1.730,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
233,00
21.469,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.865,00
523.434,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
46.793,00
4.272.714,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ömer γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 1.275,00
Hasan γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 1.220,00
Μητέρα του Hasan γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 1.400,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 190,00
Αδελφή του Hüseyin γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 190,00
Mehmed Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 365,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 1.390,00
Γυναίκα του Ali γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 60,00
'Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 820,00
Γυναίκα του 'Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά 35,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 51 667,50 5.843,00
002   γη με βλάστηση 45 549,50 5.233,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 410,00 4.040,00
004   βαμβάκι 3 31,00 1.120,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 31,00 1.120,00
006   αμπέλι 13 41,00 1.230,00
007   αμπέλι (bağ) 13 41,00 1.230,00
008   δημητριακά 15 338,00 1.690,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 15 338,00 1.690,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 139,50 1.193,00
011   κήπος (bağçe) 9 21,50 703,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 5 118,00 490,00
013   άλλη χρήση γης 2 2,00 30,00
014   αλώνι (harman) 2 2,00 30,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 116,00 580,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 116,00 580,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 61 1.456 27.510,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 59 1.435 27.405,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 350 7.000,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 90 900,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 125,00
006   ελιά (zeytun 2) 37 587 11.620,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 13 335 7.080,00
008   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 27 270,00
009   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 27 270,00
010   ελιές (eşcar-ı zeytun) 3 41 410,00
011   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
012   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
013   χαρουπιές 1 20 100,00
014   χαρουπιά (harub 2) 1 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 65 6.575,00
002   σπίτι (hane) 31 31 5.590,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 10 32 385,00
005   κυψέλη (ari kovani) 10 32 385,00
006   Μύλοι 2 2 600,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 223 4.365,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   πρόβατα (koyun) 1 10 80,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 300,00
005   αγελάδα (inek) 5 5 450,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
008   μουλάρι (katir) 2 2 600,00
009   αίγες (keçi̇) 4 178 1.424,00
010   βόδι (öküz) 4 10 1.375,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 17 136,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 17 136,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 4:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πυργά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5577/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό