Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5578
UUID βάσης δεδομένων: d624ca8e-8a11-49d3-88da-5861dff3d2f0
Όνομα: Κιβισίλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Civisil
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kivisili
Κιβισίλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kivisil
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.536,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.470,0 2.268,0 6.060,0 10.738,0
33,2% 7,9% 21,2% 37,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
28,00
2.611,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
37,00
3.912,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
39,00
4.034,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
33,00
3.304,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.817,00
89.866,01
2,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
9.470,00
1.111.376,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
29,00
2.585,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
36,00
3.328,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
224,00
71.481,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
51,00
4.456,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.268,00
989.739,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.060,00
1.647.365,50
0,4%
Καζάς Λάρνακας:
44,00
1.730,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
638,00
21.469,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
10.738,00
523.434,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
28.536,00
4.272.714,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veli Hüseyin γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 1.921,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 1.280,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 288,00
Αδελφή του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 120,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 202,50
Mustafa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 210,50
Ορφανά του Mehmed γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 495,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 0,00
Bayram γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 1.950,00
Veli γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιβισίλι 830,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 33 1.817,00 9.470,00
002   γη με βλάστηση 26 1.808,00 9.360,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 25,00 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 25,00 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 25,00 75,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 1.422,00 7.410,00
007   δημητριακά 17 1.422,00 7.410,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 17 1.422,00 7.410,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 361,00 1.875,00
010   εγκαταλελειμμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 2 1,00 25,00
011   κήπος (bağçe) 1 2,00 60,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 4 158,00 790,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 1.000,00
014   άλλη χρήση γης 6 3,00 80,00
015   αλώνι (harman) 5 2,00 50,00
016   αλώνι (harman yeri) 2 1,50 20,00
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,00 30,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 6,00 30,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 6,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 29 224 2.268,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 1 3,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 1 3,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 26 220 2.250,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
006   ελιά (zeytun 2) 22 192 1.970,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 25 250,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
010   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 51 6.060,00
002   σπίτι (hane) 30 30 5.900,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 60,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 60,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 20 100,00
006   κυψέλη (ari kovani) 5 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 623 6.988,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   πρόβατα (koyun) 1 10 80,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 3 350,00
005   φοράδα (kisrak) 2 2 300,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   αγελάδα (inek) 12 12 780,00
008   δαμαλάκι (dana) 6 6 180,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 5 150,00
010   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
011   αίγες (keçi̇) 2 110 880,00
012   βόδι (öküz) 2 6 750,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 8 481 3.848,00
014   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 8 481 3.848,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2020, 3:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κιβισίλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5578/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό