Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5579
UUID βάσης δεδομένων: c0e3c53f-113a-406f-8418-88dae44b17ec
Όνομα: Απλάντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aplanda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Aplanta
Απλάντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Aplanda Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.890,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.930,0 860,0 890,0 2.210,0
32,8% 14,6% 15,1% 37,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
2,00
2.611,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
2,00
3.913,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
131,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
3.304,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
214,00
48.130,76
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
1.930,00
598.060,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
7,00
2.585,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
10,00
3.328,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
86,00
33.907,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
1.032,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
860,00
508.078,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
890,00
563.945,50
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
1.730,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
153,00
16.532,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.210,00
254.916,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
5.890,00
1.863.729,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Mehmed γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Απλάντα 5.358,00
Mehmed γιος του Fellah İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Απλάντα 210,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 214,00 1.930,00
002   γη με βλάστηση 4 214,00 1.930,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 214,00 1.930,00
004   αμπέλι 3 24,00 600,00
005   αμπέλι (bağ) 3 24,00 600,00
006   δημητριακά 1 190,00 1.330,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 190,00 1.330,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 101 1.160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 101 1.160,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 45 450,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 30 300,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 26 410,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 1 890,00
002   σπίτι (hane) 10 1 890,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 157 2.360,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
004   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 1 2 60,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 2 60,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 60,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
009   βόδι (öküz) 1 2 500,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Απλάντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5579/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό