Όνομα: Βορόκληνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Oroklini
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Voroklini
Βορόκληνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Voroklini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 62.492,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
41.383,0 200,0 4.645,0 16.294,0
66,2% 0,3% 7,4% 26,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Βορόκληνη (Αυτή η εγγραφή) 35.492 56,79%
Τσιφλίκι Ορόκλινης Balyoz Marko'nun ve biraderleri Kefo ve Françesko veled-i Lorenci Sandi'nin Çiftliği 27.000 43,21%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
37,00
2.611,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
47,00
3.913,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
3.304,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
2.704,25
48.130,76
5,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
41.383,00
598.060,00
6,9%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
2.585,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
50,00
3.328,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
20,00
33.907,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
25,00
1.032,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
200,00
508.078,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.645,00
563.945,50
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
33,00
1.730,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
1.167,00
16.532,00
7,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
16.294,00
254.916,00
6,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
62.492,00
1.863.729,50
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Simo γιος του Γιωρκή
Βορόκληνη 2.080,00
Σταυρής γιος του Ιούλιου
Βορόκληνη 550,00
Ξενής γιος του Πιερή
Βορόκληνη 500,00
Ζωρζής γιος του Δημήτρη
Βορόκληνη 1.820,00
Μιχαήλ γιος του Μαρουλά
Βορόκληνη 1.500,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Μαρουλά
Βορόκληνη 530,00
Δημήτρης γιος του Θεοδόση
Βορόκληνη 2.330,00
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
Βορόκληνη 100,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
Βορόκληνη 2.620,00
Παυλής γιος του Γιαννή
Βορόκληνη 25,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 65 3.116,25 45.853,00
002   γη με βλάστηση 57 2.718,25 41.853,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 8,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 8,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 8,00
006   50 2.461,00 37.425,00
007   βαμβάκι 21 253,50 15.390,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 2 100,00 9.000,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 19 153,50 6.390,00
010   δημητριακά 29 2.207,50 22.035,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 29 2.207,50 22.035,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 257,00 4.420,00
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 28,00 2.500,00
014   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 1 28,00 2.500,00
015   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 2,00 400,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 3 77,00 770,00
017   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 150,00 750,00
018   1 0,00 20,00
019   αλώνι (harman) 1 0,00 20,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 398,00 3.980,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 398,00 3.980,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 6 22 220,00
002   ελιές 6 22 220,00
003   ελιά (zeytun 2) 5 20 200,00
004   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 50 28 4.910,00
002   σπίτι (hane) 42 3 4.495,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 150,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.000,00
005   αγροτικά κτήρια 2 2 300,00
006   μάντρα (mandıra) 2 2 300,00
007   6 23 115,00
008   κυψέλη (ari kovani) 6 23 115,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 33 1.171 16.294,00
002   πρόβατα (agnam) 1 150 2.000,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 5 500,00
004   Φοράδα για αλώνισμα (harman kısrağı) 1 5 500,00
005   καμήλα (deve) 1 15 3.000,00
006   αγελάδα (inek) 5 2 330,00
007   δαμαλάκι (dana) 2 1 30,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 1 30,00
009   μουλάρι (katir) 2 2 800,00
010   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
011   αίγες (keçi̇) 4 143 1.144,00
012   βόδι (öküz) 16 14 3.000,00
013   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 14 10 2.500,00
014   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 840 5.520,00
015   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 400 2.000,00
016   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 440 3.520,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βορόκληνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5582/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό