Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5582
UUID βάσης δεδομένων: a5862539-769c-4d95-810c-4c69b6c51805
Όνομα: Βορόκληνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Oroklini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Voroklini
Βορόκληνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Voroklini
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 80.887,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
51.883,0 270,0 9.310,0 19.424,0
64,1% 0,3% 11,5% 24,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Βορόκληνη (Αυτή η εγγραφή) 53.887 66,62%
Τσιφλίκι Ορόκλινης Balyoz Marko'nun ve biraderleri Kefo ve Françesko veled-i Lorenci Sandi'nin Çiftliği 27.000 33,38%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
37,00
2.611,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
47,00
3.912,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
48,00
4.034,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
3.304,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
3.723,25
89.866,01
4,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
51.883,00
1.111.376,00
4,7%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
2.585,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
50,00
3.328,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
27,00
71.481,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
71,00
4.456,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
270,00
989.739,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.310,00
1.647.365,50
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
33,00
1.730,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
1.186,00
21.469,00
5,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.424,00
523.434,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
80.887,00
4.272.714,50
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σίμος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 2.080,00
Σταυρής γιος του Ιούλιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 550,00
Ξενής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 500,00
Ζωρζής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 1.820,00
Μιχαήλ γιος του Μαρουλά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 1.500,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Μαρουλά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 530,00
Δημήτρης γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 2.330,00
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 100,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 2.620,00
Παυλής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βορόκληνη 25,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 65 3.723,25 51.883,00
002   γη με βλάστηση 57 3.235,25 46.983,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 8,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 8,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 8,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 50 2.978,00 42.555,00
007   βαμβάκι 21 385,50 16.670,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 2 200,00 9.000,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 19 185,50 7.670,00
010   δημητριακά 29 2.592,50 25.885,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 29 2.592,50 25.885,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 257,00 4.420,00
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 28,00 2.500,00
014   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 1 28,00 2.500,00
015   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 2,00 400,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 3 77,00 770,00
017   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 150,00 750,00
018   άλλη χρήση γης 1 0,00 20,00
019   αλώνι (harman) 1 0,00 20,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 488,00 4.880,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 488,00 4.880,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 27 270,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 27 270,00
003   ελιά (zeytun 2) 5 25 250,00
004   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 71 9.310,00
002   σπίτι (hane) 42 42 8.875,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 150,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.000,00
005   αγροτικά κτήρια 2 2 300,00
006   μάντρα (mandıra) 2 2 300,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 27 135,00
008   κυψέλη (ari kovani) 6 27 135,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 1.164 13.924,00
002   πρόβατα (agnam) 1 150 2.000,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 5 500,00
004   Φοράδα για αλώνισμα (harman kısrağı) 1 5 500,00
005   καμήλα (deve) 1 15 3.000,00
006   αγελάδα (inek) 5 5 460,00
007   δαμαλάκι (dana) 2 2 60,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 60,00
009   μουλάρι (katir) 2 2 800,00
010   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
011   αίγες (keçi̇) 4 143 1.144,00
012   βόδι (öküz) 2 4 500,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 840 5.520,00
014   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 400 2.000,00
015   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 440 3.520,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βορόκληνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5582/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό