Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5583
UUID βάσης δεδομένων: 4ea5a9c2-492c-44ee-9045-552c0f34d01d
Όνομα: Άρπερα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arpera
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arpera
Άρπερα, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arpera Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.575,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
15.320,0 180,0 6.710,0 5.365,0
55,6% 0,7% 24,3% 19,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
6,00
2.611,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
8,00
3.912,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
8,00
4.034,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
8,00
3.304,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.447,00
89.866,01
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
15.320,00
1.111.376,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
2.585,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
6,00
3.328,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
16,00
71.481,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
9,00
4.456,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
180,00
989.739,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.710,00
1.647.365,50
0,4%
Καζάς Λάρνακας:
14,00
1.730,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
246,00
21.469,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
5.365,00
523.434,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
27.575,00
4.272.714,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Νικόλας γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 150,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 1.355,00
Βασίλης γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 1.440,00
Σταυρινός γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 850,00
Γιακουμής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 1.000,00
Γυναίκα του Γιακουμή γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 250,00
Φραντζέσκος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρπερα 1.250,00
Hasan γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρπερα 2.800,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 1.447,00 15.320,00
002   γη με βλάστηση 8 1.447,00 15.320,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 1.085,00 5.900,00
004   δημητριακά 2 1.085,00 5.900,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 1.085,00 5.900,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 362,00 9.420,00
007   κήπος (bağçe) 1 20,00 5.000,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 4 342,00 3.420,00
009   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 0,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 16 180,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 16 180,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 2 40,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 5 50,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 9 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 9 6.710,00
002   σπίτι (hane) 5 5 6.690,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 4 20,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 239 3.615,00
002   πρόβατα (agnam) 1 230 1.840,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
006   μουλάρι (katir) 2 2 800,00
007   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
008   βόδι (öküz) 1 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρπερα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5583/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό