Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5585
UUID βάσης δεδομένων: 13edd736-fe0b-4481-8a87-c8a953913549
Όνομα: Αραδίππου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aradib
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Aradippou
Αραδίππου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Aradippou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 119.642,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
67.344,0 898,0 26.860,0 24.540,0
56,3% 0,8% 22,5% 20,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
108,00
2.611,00
4,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
122,00
3.912,00
3,1%
Καζάς Λάρνακας:
124,00
4.034,00
3,1%
Καζάς Λάρνακας:
182,00
3.304,00
5,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
8.076,50
89.866,01
9,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
67.344,00
1.111.376,00
6,1%
Καζάς Λάρνακας:
33,00
2.585,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
113,00
3.328,00
3,4%
Καζάς Λάρνακας:
168,00
71.481,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
124,00
4.456,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
898,00
989.739,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
26.860,00
1.647.365,50
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
119,00
1.730,00
6,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
713,00
21.469,00
3,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
24.540,00
523.434,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
119.642,00
4.272.714,50
2,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Κωνσταντής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 3.982,00
Λουιζής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 780,00
Γυναίκα του Λουιζή γιου του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 530,00
Δημήτρης γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 340,00
Αντωνής γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 1.192,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 2.240,00
Γυναίκα του Χατζή Μιχαήλ γιου του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 400,00
Λουιζής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 340,00
Γυναίκα του Λουιζή γιου του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 256,00
Τζ̆είνος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αραδίππου 1.540,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 182 8.076,50 67.344,00
002   γη με βλάστηση 133 8.053,00 66.784,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 11,50 1.425,00
004   καλλιέργειες συκιάς 2 0,50 225,00
005   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 2 0,50 225,00
006   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 7 11,00 1.200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 26 807,50 7.982,00
008   βαμβάκι 5 35,00 1.400,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 1 1,00 40,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 34,00 1.360,00
011   δημητριακά 21 772,50 6.582,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 766,00 6.312,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 3,50 180,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 3,00 90,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 98 7.234,00 57.377,00
016   συστάδα με λεύκες (kavaklik) 1 1,00 5,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 97 7.233,00 57.372,00
018   άλλη χρήση γης 49 23,50 560,00
019   αλώνι (harman) 46 20,50 450,00
020   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 2,00 60,00
021   οικόπεδο (arsa) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 168 898,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 1 3,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 1 3,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 5 12 120,00
005   ελιά (zeytun 2) 5 12 120,00
006   συκιές 26 154 770,00
007   συκιά (incir) 1 5 25,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 2 7 35,00
009   συκιές (incir eşcarı) 23 142 710,00
010   χαρουπιές 1 1 5,00
011   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 113 124 26.860,00
002   σπίτι (hane) 111 110 26.790,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 200,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 14 70,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 50 642 6.990,00
002   πρόβατα (agnam) 2 18 144,00
003   πρόβατα (koyun) 2 18 144,00
004   αγελάδα (inek) 9 10 870,00
005   δαμαλάκι (dana) 4 4 120,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 90,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
008   μουλάρι (katir) 2 2 600,00
009   αίγες (keçi̇) 31 350 2.804,00
010   βόδι (öküz) 3 3 500,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 259 2.072,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 150 1.200,00
013   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 109 872,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 8:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αραδίππου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5585/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό