Όνομα: Πύλα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pila
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pyla
Πύλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pyla
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 65,980.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
41,290.0 474.0 10,330.0 13,886.0
62.6% 0.7% 15.7% 21.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πύλα (Αυτή η εγγραφή) 33,764 51.17%
Τσιφλίκι της Πύλας Sicilyateyn Konsolosu mürd olan Antonaki Kalimeri tebaalarından Bezirgan Labir Yorgi zevcesi Nasraniye Lu'iza oğlu Emilyo Aleksandro ve kızı Milanoi'nin Çiftliği 32,216 48.83%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
35.00
2,611.00
1.3%
Καζάς Λάρνακας:
0.00
35.00
0.0%
Καζάς Λάρνακας:
45.00
3,913.00
1.2%
Καζάς Λάρνακας:
45.00
4,035.00
1.1%
Καζάς Λάρνακας:
36.00
3,304.00
1.1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
1,861.75
89,866.01
2.1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
41,290.00
1,111,376.00
3.7%
Καζάς Λάρνακας:
13.00
2,585.00
0.5%
Καζάς Λάρνακας:
43.00
3,328.00
1.3%
Καζάς Λάρνακας:
66.00
71,481.00
0.1%
Καζάς Λάρνακας:
65.00
4,456.00
1.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
474.00
989,739.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
10,330.00
1,647,365.50
0.6%
Καζάς Λάρνακας:
28.00
1,730.00
1.6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
1,211.00
21,469.00
5.6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
13,886.00
523,434.00
2.7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
65,980.00
4,272,714.50
1.5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Abdurrahman
Πύλα 2,300.00
İbrahim γιος του İbrahim
Πύλα 1,200.00
Hüseyin γιος του Çalık
Πύλα 100.00
Süleyman γιος του Osman
Πύλα 2,580.00
Mehmed γιος του Osman
Πύλα 1,350.00
Ali γιος του Mehmed
Πύλα 150.00
Γυναίκα του Ali γιου του Mehmed
Πύλα 1,400.00
Şerif γιος του Hüseyin
Πύλα 2,720.00
Hasan γιος του 'Ali
Πύλα 1,080.00
Mustafa γιος του Abdurrahman
Πύλα 100.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 36 1,861.75 41,290.00
002   γη με βλάστηση 32 1,360.00 34,250.00
003   26 1,229.00 26,580.00
004   βαμβάκι 10 171.00 16,100.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 10 171.00 16,100.00
006   δημητριακά 16 1,058.00 10,480.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 16 1,058.00 10,480.00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 131.00 7,670.00
009   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 36.00 3,600.00
010   αγρομετάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 3 24.00 1,920.00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 55.00 550.00
012   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 16.00 1,600.00
013   3 1.75 2,040.00
014   αλώνι (harman) 2 1.75 40.00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1.00 20.00
016   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari) 1 0.00 2,000.00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 500.00 5,000.00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 500.00 5,000.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 13 66 474.00
002   Σύνολο μουριών 3 33 149.00
003   μουριές (dut) 1 1 3.00
004   μουριές (dut eşcarı) 2 32 146.00
005   ελιές 9 32 320.00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 20 200.00
007   ελιά (zeytun 2) 7 12 120.00
008   συκιές 1 1 5.00
009   συκιές (incir eşcarı) 1 1 5.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 43 65 10,330.00
002   σπίτι (hane) 38 38 10,100.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100.00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100.00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100.00
006   4 26 130.00
007   κυψέλη (ari kovani) 4 26 130.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 28 1,211 13,886.00
002   πρόβατα (agnam) 6 667 5,336.00
003   πρόβατα (koyun) 4 267 2,136.00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100.00
005   αίγες (keçi̇) 5 375 3,000.00
006   βόδι (öküz) 14 18 4,250.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 17 4,125.00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 150 1,200.00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 400.00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 100 800.00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πύλα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5587/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό