Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5587
UUID βάσης δεδομένων: 0fef3571-9ff3-4b4b-bdaa-318bb1b2aa0d
Όνομα: Πύλα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pila
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pyla
Πύλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pyla
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 65.980,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
41.290,0 474,0 10.330,0 13.886,0
62,6% 0,7% 15,7% 21,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πύλα (Αυτή η εγγραφή) 33.764 51,17%
Τσιφλίκι της Πύλας Sicilyateyn Konsolosu mürd olan Antonaki Kalimeri tebaalarından Bezirgan Labir Yorgi zevcesi Nasraniye Lu'iza oğlu Emilyo Aleksandro ve kızı Milanoi'nin Çiftliği 32.216 48,83%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
35,00
2.611,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
3.912,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
4.034,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
36,00
3.304,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.861,75
89.866,01
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
41.290,00
1.111.376,00
3,7%
Καζάς Λάρνακας:
13,00
2.585,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
43,00
3.328,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
66,00
71.481,00
0,1%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
4.456,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
474,00
989.739,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
10.330,00
1.647.365,50
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
28,00
1.730,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
1.211,00
21.469,00
5,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
13.886,00
523.434,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
65.980,00
4.272.714,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 2.300,00
İbrahim γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 1.200,00
Hüseyin γιος του Çalık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 100,00
Süleyman γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 2.580,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 1.350,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 150,00
Γυναίκα του Ali γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 1.400,00
Şerif γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 2.720,00
Hasan γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 1.080,00
Mustafa γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πύλα 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 1.861,75 41.290,00
002   γη με βλάστηση 32 1.360,00 34.250,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 26 1.229,00 26.580,00
004   βαμβάκι 10 171,00 16.100,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 10 171,00 16.100,00
006   δημητριακά 16 1.058,00 10.480,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 16 1.058,00 10.480,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 131,00 7.670,00
009   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 1 36,00 3.600,00
010   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 3 24,00 1.920,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 55,00 550,00
012   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 16,00 1.600,00
013   άλλη χρήση γης 3 1,75 2.040,00
014   αλώνι (harman) 2 1,75 40,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
016   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari) 1 0,00 2.000,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 500,00 5.000,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 500,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 66 474,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 33 149,00
003   μουριές (dut) 1 1 3,00
004   μουριές (dut eşcarı) 2 32 146,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 9 32 320,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 20 200,00
007   ελιά (zeytun 2) 7 12 120,00
008   συκιές 1 1 5,00
009   συκιές (incir eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 65 10.330,00
002   σπίτι (hane) 38 38 10.100,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 26 130,00
007   κυψέλη (ari kovani) 4 26 130,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 1.194 9.761,00
002   πρόβατα (agnam) 6 667 5.336,00
003   πρόβατα (koyun) 4 267 2.136,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 5 375 3.000,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 150 1.200,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 400,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πύλα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5587/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό