Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5588
UUID βάσης δεδομένων: 22ee5e9e-9a90-45a9-922e-dd522b255633
Όνομα: Αγγλισίδες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ankilisa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anglisides
Αγγλισίδες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Anklisides
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 52.160,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.895,0 18.095,0 12.525,0 9.645,0
22,8% 34,7% 24,0% 18,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
32,00
2.611,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
39,00
3.912,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
40,00
4.034,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
3.304,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.084,50
89.866,01
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
11.895,00
1.111.376,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
2.585,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
44,00
3.328,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
1.042,00
71.481,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
156,00
4.456,00
3,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
18.095,00
989.739,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.525,00
1.647.365,50
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
34,00
1.730,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
530,00
21.469,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.645,00
523.434,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
52.160,00
4.272.714,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tosun γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.690,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.240,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 800,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.250,00
Hüseyin γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.865,00
İbrahim γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.345,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 2.405,00
Osman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.575,00
Yusuf γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.030,00
Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγλισίδες (οι) 1.130,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 65 2.084,50 11.895,00
002   γη με βλάστηση 52 2.076,50 11.765,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 1,00 50,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 1,00 50,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 44 1.541,50 8.945,00
006   αμπέλι 20 46,50 1.395,00
007   αμπέλι (bağ) 20 46,50 1.395,00
008   δημητριακά 24 1.495,00 7.550,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 22 1.492,00 7.460,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 3,00 90,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 534,00 2.770,00
012   κήπος (bağçe) 1 4,00 120,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 6 530,00 2.650,00
014   άλλη χρήση γης 13 8,00 130,00
015   αλώνι (harman) 13 8,00 130,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 1.042 18.095,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 48 1.021 17.990,00
003   αγριελιά (yaban zeytun) 1 18 360,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 4 80,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 30 300,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 49 490,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 92 920,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 103 2.060,00
009   ελιά (zeytun 2) 19 347 6.540,00
010   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 340 6.860,00
011   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 26 260,00
012   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 26 260,00
013   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 12 120,00
014   χαρουπιές 5 21 105,00
015   χαρουπιά (harub 2) 3 18 90,00
016   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
017   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 156 12.525,00
002   σπίτι (hane) 30 30 11.220,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 90,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 90,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 11 123 615,00
007   κυψέλη (ari kovani) 11 123 615,00
008   Μύλοι 2 2 600,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 511 4.895,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 9 9 620,00
005   δαμαλάκι (dana) 4 4 120,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 4 120,00
007   αίγες (keçi̇) 2 215 1.720,00
008   βόδι (öküz) 1 1 125,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 285 2.280,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 285 2.280,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγγλισίδες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5588/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό