Όνομα: Αγγλισίδες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ankilisa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anglisides
Αγγλισίδες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Anklisides
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 29.035,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.565,0 14.230,0 7.095,0 4.655,0
15,7% 49,0% 24,4% 16,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
32,00
2.611,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Λάρνακας:
39,00
3.913,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
3.304,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
849,50
48.130,76
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
4.565,00
598.060,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
2.585,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
44,00
3.328,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
722,00
33.907,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
86,00
1.032,00
8,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
14.230,00
508.078,00
2,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
7.095,00
563.945,50
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
34,00
1.730,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
501,00
16.532,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.655,00
254.916,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
29.035,00
1.863.729,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tosun γιος του Osman
Αγγλισίδες (οι) 1.690,00
Hüseyin γιος του Osman
Αγγλισίδες (οι) 1.240,00
Mustafa γιος του Osman
Αγγλισίδες (οι) 800,00
Hasan γιος του Hüseyin
Αγγλισίδες (οι) 1.250,00
Hüseyin γιος του Veli
Αγγλισίδες (οι) 1.865,00
İbrahim γιος του Veli
Αγγλισίδες (οι) 1.345,00
Hasan γιος του Ali
Αγγλισίδες (οι) 2.405,00
Osman γιος του Hüseyin
Αγγλισίδες (οι) 1.575,00
Yusuf γιος του Hüseyin
Αγγλισίδες (οι) 1.030,00
Hüseyin γιος του Yusuf
Αγγλισίδες (οι) 1.130,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 65 1.112,50 6.085,00
002   γη με βλάστηση 52 1.111,50 6.065,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 1,00 50,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 1,00 50,00
005   44 676,50 3.745,00
006   αμπέλι 20 11,50 345,00
007   αμπέλι (bağ) 20 11,50 345,00
008   δημητριακά 24 665,00 3.400,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 22 662,00 3.310,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 3,00 90,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 434,00 2.270,00
012   κήπος (bağçe) 1 4,00 120,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 6 430,00 2.150,00
014   13 1,00 20,00
015   αλώνι (harman) 13 1,00 20,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 53 970 17.075,00
002   ελιές 48 949 16.970,00
003   αγριελιά (yaban zeytun) 1 18 360,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 4 80,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 30 300,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 49 490,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 92 920,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 83 1.660,00
009   ελιά (zeytun 2) 19 299 5.920,00
010   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 336 6.860,00
011   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 26 260,00
012   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 26 260,00
013   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 12 120,00
014   χαρουπιές 5 21 105,00
015   χαρουπιά (harub 2) 3 18 90,00
016   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
017   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 44 90 7.895,00
002   σπίτι (hane) 30 2 6.780,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 90,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 90,00
006   11 85 425,00
007   κυψέλη (ari kovani) 11 85 425,00
008   Μύλοι 2 2 600,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 34 505 4.655,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 9 2 130,00
005   δαμαλάκι (dana) 4 1 30,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 1 30,00
007   αίγες (keçi̇) 2 215 1.720,00
008   βόδι (öküz) 20 2 375,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 19 1 250,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 285 2.280,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 285 2.280,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγγλισίδες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5588/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό