Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5589
UUID βάσης δεδομένων: f8a2815f-d9a2-407d-afaa-569ea181d0eb
Όνομα: Αναφωτίδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anafodiya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anafotida
Αναφωτίδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Anaphotia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 53.110,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
17.902,0 6.533,0 9.405,0 19.270,0
33,7% 12,3% 17,7% 36,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
36,00
2.611,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
58,00
3.912,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
62,00
4.034,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
3.304,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.325,00
89.866,01
2,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
17.902,00
1.111.376,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
46,00
2.585,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
46,00
3.328,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
589,00
71.481,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
73,00
4.456,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.533,00
989.739,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.405,00
1.647.365,50
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
43,00
1.730,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
1.501,00
21.469,00
7,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.270,00
523.434,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
53.110,00
4.272.714,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 1.880,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 620,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 980,00
Μητέρα του Hasan γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 142,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 260,00
Halid γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 1.555,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 100,00
Süleyman γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 2.440,00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 330,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναφωτίδα 1.290,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 53 2.325,00 17.902,00
002   γη με βλάστηση 31 2.101,00 14.852,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 7,00 210,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 7,00 210,00
005   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 0,00 0,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 7,00 210,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 840,00 5.695,00
008   αμπέλι 1 5,00 150,00
009   αμπέλι (bağ) 1 5,00 150,00
010   δημητριακά 8 835,00 5.545,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 835,00 5.545,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 1.254,00 8.947,00
013   κήπος (bağçe) 1 3,00 90,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 19 1.251,00 8.857,00
015   άλλη χρήση γης 19 79,00 2.155,00
016   αλώνι (harman) 14 13,00 180,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 3,00 85,00
018   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 3 63,00 1.890,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 145,00 895,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 145,00 895,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 46 589 6.533,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 6 18,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 6 18,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 42 573 6.465,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 50 500,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50,00
007   ελιά (zeytun 2) 27 374 3.865,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 8 135 1.960,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 9 90,00
010   χαρουπιές 3 10 50,00
011   χαρουπιά (harub 2) 2 9 45,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 46 73 9.405,00
002   σπίτι (hane) 40 40 8.950,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 31 155,00
004   κυψέλη (ari kovani) 4 31 155,00
005   Μύλοι 2 2 300,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 1.475 12.895,00
002   πρόβατα (agnam) 2 250 2.000,00
003   πρόβατα (koyun) 2 250 2.000,00
004   αγελάδα (inek) 6 7 280,00
005   δαμαλάκι (dana) 5 6 180,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 6 180,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
008   αίγες (keçi̇) 8 820 6.320,00
009   βόδι (öküz) 3 7 875,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 390 3.120,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 3 390 3.120,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αναφωτίδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5589/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό