Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5591
UUID βάσης δεδομένων: b54ed54c-6e14-4419-9c1b-e30efaaa03f0
Όνομα: Αλαμινός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alamino
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alaminos
Αλαμινός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alamino
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 49.534,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.960,0 3.519,0 19.250,0 14.805,0
24,1% 7,1% 38,9% 29,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Αλαμινός (Αυτή η εγγραφή) 49.534 100,00%
(...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
54,00
2.611,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
2,00
36,00
5,6%
Καζάς Λάρνακας:
89,00
3.912,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
93,00
4.034,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
64,00
3.304,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.277,25
89.866,01
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
11.960,00
1.111.376,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
46,00
2.585,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
3.328,00
2,0%
Καζάς Λάρνακας:
381,00
71.481,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
123,00
4.456,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.519,00
989.739,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.250,00
1.647.365,50
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
56,00
1.730,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
570,00
21.469,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
14.805,00
523.434,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
49.534,00
4.272.714,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης Yusuf γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 30,00
Hacı İbrahim γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 3.145,00
Γυναίκα του Hacı İbrahim γιου του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 300,00
Abdurrahman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 3.700,00
Γυναίκα του Abdurrahman γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 165,00
Mehmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 2.025,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 400,00
Hacı Hüseyin γιος του Emir Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 5.970,00
Γυναίκα του Hacı Hüseyin γιου του Emir Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 70,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλαμινός 560,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 64 2.277,25 11.960,00
002   γη με βλάστηση 47 2.257,50 11.785,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 5,50 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 5,50 225,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 5,50 225,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 42 2.237,00 11.485,00
007   δημητριακά 42 2.237,00 11.485,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 42 2.237,00 11.485,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 75,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 75,00
011   άλλη χρήση γης 16 14,75 150,00
012   αλώνι (harman) 16 14,75 150,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 25,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 46 381 3.519,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 64 194,00
003   μουριές (dut) 1 6 18,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 6 58 176,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 35 306 3.270,00
006   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (ova ve dağ zeytini) 1 60 600,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 22 125 1.260,00
008   ελιά (zeytun 2) 10 71 910,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 50 500,00
010   χαρουπιές 4 11 55,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 11 55,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 65 123 19.250,00
002   σπίτι (hane) 48 50 14.655,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.200,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 300,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 13 69 345,00
006   κυψέλη (ari kovani) 13 69 345,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
008   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
009   Μύλοι 3 3 2.250,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 450,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
012   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
013   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 35 543 8.055,00
002   άλογο (bargi̇r) 11 14 1.510,00
003   φοράδα (kisrak) 6 8 1.055,00
004   πουλάρι (tay) 3 4 155,00
005   αγελάδα (inek) 16 23 1.320,00
006   δαμαλάκι (dana) 10 14 420,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 10 14 420,00
008   μουλάρι (katir) 1 2 600,00
009   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
010   βόδι (öküz) 4 4 625,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 400 3.200,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 400 3.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλαμινός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5591/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό