Όνομα: Αλαμινός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alamino
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alaminos
Αλαμινός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alamino
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.619,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.475,0 1.784,0 9.615,0 5.520,0
31,6% 7,6% 40,7% 23,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Αλαμινός (Αυτή η εγγραφή) 23.619 100,00%
(...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
54,00
2.611,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
2,00
35,00
5,7%
Καζάς Λάρνακας:
89,00
3.913,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
4,00
131,00
3,1%
Καζάς Λάρνακας:
64,00
3.304,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
1.491,75
48.130,76
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
7.475,00
598.060,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
46,00
2.585,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
65,00
3.328,00
2,0%
Καζάς Λάρνακας:
194,00
33.907,00
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
40,00
1.032,00
3,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.784,00
508.078,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.615,00
563.945,50
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
56,00
1.730,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
306,00
16.532,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
5.520,00
254.916,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
23.619,00
1.863.729,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης Yusuf γιος του Mustafa
Αλαμινός 30,00
Hacı İbrahim γιος του Yusuf
Αλαμινός 3.145,00
Γυναίκα του Hacı İbrahim γιου του Yusuf
Αλαμινός 300,00
Abdurrahman γιος του Mustafa
Αλαμινός 3.700,00
Γυναίκα του Abdurrahman γιου του Mustafa
Αλαμινός 165,00
Mehmed γιος του İsmail
Αλαμινός 2.025,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του İsmail
Αλαμινός 400,00
Hacı Hüseyin γιος του Emir Hasan
Αλαμινός 5.970,00
Γυναίκα του Hacı Hüseyin γιου του Emir Hasan
Αλαμινός 70,00
Ahmed γιος του Mehmed
Αλαμινός 560,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 64 1.510,25 7.725,00
002   γη με βλάστηση 47 1.501,50 7.665,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,50 175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3,50 175,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 3,50 175,00
006   42 1.483,00 7.415,00
007   δημητριακά 42 1.483,00 7.415,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 42 1.483,00 7.415,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 75,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 75,00
011   16 3,75 35,00
012   αλώνι (harman) 16 3,75 35,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 25,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 46 243 2.114,00
002   Σύνολο μουριών 7 54 164,00
003   μουριές (dut) 1 6 18,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 6 48 146,00
005   ελιές 35 181 1.910,00
006   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (ova ve dağ zeytini) 1 60 600,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 22 51 510,00
008   ελιά (zeytun 2) 10 45 550,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 25 250,00
010   χαρουπιές 4 8 40,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 8 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 65 49 12.180,00
002   σπίτι (hane) 48 6 7.735,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.200,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 300,00
005   13 39 195,00
006   κυψέλη (ari kovani) 13 39 195,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
008   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
009   Μύλοι 3 3 2.250,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 450,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
012   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
013   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 56 322 6.025,00
002   άλογο (bargi̇r) 11 7 760,00
003   φοράδα (kisrak) 6 3 455,00
004   πουλάρι (tay) 3 3 155,00
005   αγελάδα (inek) 16 6 390,00
006   δαμαλάκι (dana) 10 3 90,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 10 3 90,00
008   μουλάρι (katir) 1 2 600,00
009   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
010   βόδι (öküz) 25 7 1.875,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 21 6 1.500,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 200 1.600,00
013   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλαμινός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5591/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό