Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5592
UUID βάσης δεδομένων: 8d891fd9-84d2-41c2-b00d-248668be593c
Όνομα: (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği
Κατηγορία: τσιφλίκι τεκέ (çiftlik - zaviye)
Διοικητική υπαγωγή: Αλαμινός
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Αλαμινός:
0,00
54,00
0,0%
Αλαμινός:
0,00
2,00
0,0%
Αλαμινός:
1,00
89,00
1,1%
Αλαμινός:
1,00
93,00
1,1%
Αλαμινός:
0,00
64,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Αλαμινός:
0,00
2.277,25
0,0%
Γαίες (αξία)
Αλαμινός:
0,00
11.960,00
0,0%
Αλαμινός:
0,00
46,00
0,0%
Αλαμινός:
0,00
65,00
0,0%
Αλαμινός:
0,00
381,00
0,0%
Αλαμινός:
0,00
123,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Αλαμινός:
0,00
3.519,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Αλαμινός:
0,00
19.250,00
0,0%
Αλαμινός:
0,00
56,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Αλαμινός:
0,00
570,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Αλαμινός:
0,00
14.805,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Αλαμινός:
0,00
49.534,00
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του μέλους του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Merhum Hacı İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği 10.230,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 15, 2021, 12:58 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: (...) Dergah-ı Ali Merhum Hacı İbrahim Ağa Zevcesi'nin Çiftilği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5592/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό