Όνομα: Άγιος Θεόδωρος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Todoro
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Theodoros (Larnakas)
Άγιος Θεόδωρος (Λάρνακας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Theodoros
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 29.690,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.685,0 15.140,0 3.750,0 6.385,0
25,9% 51,0% 12,6% 21,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
64,00
2.611,00
2,5%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Λάρνακας:
94,00
3.913,00
2,4%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
81,00
3.304,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
1.212,75
48.130,76
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
7.685,00
598.060,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
137,00
2.585,00
5,3%
Καζάς Λάρνακας:
79,00
3.328,00
2,4%
Καζάς Λάρνακας:
1.197,00
33.907,00
3,5%
Καζάς Λάρνακας:
27,00
1.032,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
15.140,00
508.078,00
3,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.750,00
563.945,50
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
100,00
1.730,00
5,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
237,00
16.532,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.385,00
254.916,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
29.690,00
1.863.729,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa Bodi γιος του İsma'il
Άγιος Θεόδωρος 2.665,00
Γυναίκα του Mustafa Bodi γιου του İsma'il
Άγιος Θεόδωρος 100,00
'Arif γιος του Bodi Mustafa
Άγιος Θεόδωρος 2.490,00
İsma'il γιος του Mustafa Bodi
Άγιος Θεόδωρος 2.275,00
Hamza γιος του Mustafa Bodi
Άγιος Θεόδωρος 1.635,00
Γυναίκα του Hamza γιου του Mustafa Bodi
Άγιος Θεόδωρος 120,00
Torun γιος του 'Ali
Άγιος Θεόδωρος 390,00
Mustafa γιος του Yusuf
Άγιος Θεόδωρος 930,00
Αδελφός του Mustafa γιου του Yusuf
Άγιος Θεόδωρος 605,00
İbrahim γιος του Yusuf
Άγιος Θεόδωρος 170,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 81 1.394,00 8.920,00
002   γη με βλάστηση 66 1.393,00 8.860,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 5,00 330,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 4,00 230,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,75 105,00
006   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 2 2,25 125,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 100,00
008   50 1.082,00 7.000,00
009   αμπέλι 1 4,00 80,00
010   αμπέλι (bağ) 1 4,00 80,00
011   δημητριακά 49 1.078,00 6.920,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 49 1.078,00 6.920,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 306,00 1.530,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 8 286,00 1.430,00
015   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 20,00 100,00
016   15 1,00 60,00
017   αλώνι (harman) 14 1,00 30,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 137 2.073 28.350,00
002   ελιές 83 942 17.040,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 3 66 1.320,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 21 204 2.640,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 31 370,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 17 170 4.030,00
007   ελιά (zeytun 2) 21 157 2.630,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 19 314 6.050,00
009   χαρουπιές 54 1.131 11.310,00
010   χαρουπιά (harub 2) 27 681 6.810,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 25 389 3.890,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 61 610,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 79 29 5.400,00
002   σπίτι (hane) 63 2 3.620,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 500,00
004   12 26 180,00
005   κυψέλη (ari kovani) 12 26 180,00
006   Μύλοι 4 1 1.600,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 4 1 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 100 389 8.035,00
002   πρόβατα (agnam) 6 67 536,00
003   πρόβατα (koyun) 5 37 296,00
004   άλογο (bargi̇r) 19 18 2.200,00
005   φοράδα (kisrak) 9 12 1.800,00
006   ηλικιωμένη φοράδα (koca kısrak) 1 1 150,00
007   πουλάρι (tay) 5 5 250,00
008   αγελάδα (inek) 23 7 540,00
009   δαμαλάκι (dana) 8 3 140,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 3 140,00
011   ηλικιωμένη αγελάδα (koca inek) 1 1 100,00
012   μουλάρι (katir) 3 5 1.500,00
013   αίγες (keçi̇) 7 208 1.744,00
014   βόδι (öküz) 40 4 875,00
015   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 38 3 750,00
016   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 80 640,00
017   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 80 640,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 24, 2021, 2:49 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Θεόδωρος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5593/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό