Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5594
UUID βάσης δεδομένων: 4cb47c93-e257-43fc-8d2c-94712ddbef22
Όνομα: Ψεματισμένος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İpsemadizmeno
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psematismenos
Ψεματισμένος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psematismeno
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 52.057,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.395,0 23.760,0 9.375,0 7.527,0
21,9% 45,6% 18,0% 14,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
26,00
2.611,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
48,00
3.912,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
50,00
4.034,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
55,00
3.304,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.501,00
89.866,01
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
11.395,00
1.111.376,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
77,00
2.585,00
3,0%
Καζάς Λάρνακας:
35,00
3.328,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
1.817,00
71.481,00
2,5%
Καζάς Λάρνακας:
38,00
4.456,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
23.760,00
989.739,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
9.375,00
1.647.365,50
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
35,00
1.730,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
260,00
21.469,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
7.527,00
523.434,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
52.057,00
4.272.714,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψεματισμένος 947,50
Αδελφός του Hüseyin γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψεματισμένος 697,50
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψεματισμένος 745,00
Αδελφός του Mustafa γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψεματισμένος 50,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψεματισμένος 450,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψεματισμένος 990,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψεματισμένος 7.015,00
Γυναίκα του Χατζή Μιχαήλ γιου του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψεματισμένος 360,00
Δημήτρης γιος του Διαμαντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψεματισμένος 4.140,00
Γυναίκα του Δημήτρη γιου του Διαμαντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψεματισμένος 220,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 55 1.501,00 11.395,00
002   γη με βλάστηση 41 1.456,25 10.865,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 7,75 525,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 50,00
006   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 5 5,75 425,00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,00 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 1.200,00 6.185,00
009   βαμβάκι 2 6,00 140,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 6,00 140,00
011   δημητριακά 18 1.194,00 6.045,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 18 1.194,00 6.045,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 248,50 4.155,00
014   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 7 225,00 2.025,00
016   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 5 13,50 1.855,00
017   άλλο ιδιωτικό χωράφι (diger hassa tarla) 1 9,00 225,00
018   άλλη χρήση γης 13 34,75 480,00
019   αλώνι (harman) 11 34,00 440,00
020   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,75 40,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 50,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 77 1.817 23.760,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 49 888 14.620,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 172 1.720,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 28 280,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 47 780,00
006   ελιά (zeytun 2) 9 122 2.030,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 23 507 9.690,00
008   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 12 120,00
009   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 12 120,00
010   χαρουπιές 28 929 9.140,00
011   χαρουπιά (harub 2) 23 733 7.180,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 196 1.960,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 35 38 9.375,00
002   σπίτι (hane) 29 29 6.720,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 200,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 3 1.300,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 5 8 2.650,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 1.100,00
009   Νερόμυλοι 2 5 1.550,00
010   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 5 1.550,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 247 4.277,00
002   άλογο (bargi̇r) 5 7 900,00
003   φοράδα (kisrak) 3 5 750,00
004   πουλάρι (tay) 2 2 150,00
005   αγελάδα (inek) 14 18 1.250,00
006   δαμαλάκι (dana) 9 12 700,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 9 12 700,00
008   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 150,00
009   αίγες (keçi̇) 5 219 1.752,00
010   βόδι (öküz) 1 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψεματισμένος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5594/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό