Όνομα: Ψεματισμένος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İpsemadizmeno
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psematismenos
Ψεματισμένος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psematismeno
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.792,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.390,0 12.580,0 4.325,0 3.827,0
31,3% 47,0% 16,1% 14,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
26,00
2.611,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Λάρνακας:
48,00
3.913,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
55,00
3.304,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
1.121,25
48.130,76
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
8.390,00
598.060,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
77,00
2.585,00
3,0%
Καζάς Λάρνακας:
35,00
3.328,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
830,00
33.907,00
2,4%
Καζάς Λάρνακας:
5,00
1.032,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.580,00
508.078,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.325,00
563.945,50
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
35,00
1.730,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
225,00
16.532,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.827,00
254.916,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
26.792,00
1.863.729,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Hüseyin
Ψεματισμένος 947,50
Αδελφός του Hüseyin γιου του Hüseyin
Ψεματισμένος 697,50
Mustafa γιος του Hüseyin
Ψεματισμένος 745,00
Αδελφός του Mustafa γιου του Hüseyin
Ψεματισμένος 50,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
Ψεματισμένος 450,00
Hasan γιος του Mehmed
Ψεματισμένος 990,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Δημήτρη
Ψεματισμένος 7.015,00
Γυναίκα του Χατζή Μιχαήλ γιου του Δημήτρη
Ψεματισμένος 360,00
Δημήτρης γιος του Διαμαντή
Ψεματισμένος 4.140,00
Γυναίκα του Δημήτρη γιου του Διαμαντή
Ψεματισμένος 220,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 55 1.202,00 9.625,00
002   γη με βλάστηση 41 1.165,25 9.255,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 6,75 325,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 50,00
006   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 5 4,75 225,00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,00 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 971,00 5.040,00
009   βαμβάκι 2 6,00 140,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 6,00 140,00
011   δημητριακά 18 965,00 4.900,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 18 965,00 4.900,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 187,50 3.890,00
014   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 7 172,00 1.760,00
016   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 5 5,50 1.855,00
017   άλλο ιδιωτικό χωράφι (diger hassa tarla) 1 9,00 225,00
018   άλλη χρήση γης 13 26,75 320,00
019   αλώνι (harman) 11 26,00 280,00
020   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,75 40,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 50,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 77 1.400 18.320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 49 686 11.180,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 172 1.720,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 28 280,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 47 780,00
006   ελιά (zeytun 2) 9 107 1.730,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 23 320 6.550,00
008   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 12 120,00
009   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 12 120,00
010   χαρουπιές 28 714 7.140,00
011   χαρουπιά (harub 2) 23 523 5.230,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 191 1.910,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 35 10 5.725,00
002   σπίτι (hane) 29 3 3.370,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 200,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 1 900,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 5 6 2.350,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 1 800,00
009   Νερόμυλοι 2 5 1.550,00
010   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 5 1.550,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 35 236 4.227,00
002   άλογο (bargi̇r) 5 5 750,00
003   φοράδα (kisrak) 3 4 600,00
004   πουλάρι (tay) 2 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 14 6 600,00
006   δαμαλάκι (dana) 9 3 350,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 9 3 350,00
008   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 150,00
009   αίγες (keçi̇) 5 219 1.752,00
010   βόδι (öküz) 11 6 1.125,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 10 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψεματισμένος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5594/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό