Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5595
UUID βάσης δεδομένων: fa6aef87-5962-41cb-afe1-55f4abcb52f1
Όνομα: Κοφίνου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kofuniye
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kofinou
Κοφίνου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Kophino
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 74.272,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.415,0 18.182,0 23.345,0 19.330,0
18,1% 24,5% 31,4% 26,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
56,00
2.611,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
89,00
3.912,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
91,00
4.034,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
79,00
3.304,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.524,50
89.866,01
2,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
13.415,00
1.111.376,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
124,00
2.585,00
4,8%
Καζάς Λάρνακας:
91,00
3.328,00
2,7%
Καζάς Λάρνακας:
1.249,00
71.481,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
161,00
4.456,00
3,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
18.182,00
989.739,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
23.345,00
1.647.365,50
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
85,00
1.730,00
4,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
765,00
21.469,00
3,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.330,00
523.434,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
74.272,00
4.272.714,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του βοσκού Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 1.995,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 2.290,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 100,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 2.065,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 175,00
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 0,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 1.310,00
Emir Mustafa γιος του Mani Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 740,00
Γυναίκα του Emir Mustafa γιου του Mani Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 40,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοφίνου 1.070,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 79 2.524,50 13.415,00
002   γη με βλάστηση 53 2.498,50 12.935,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 0,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   καλλιέργειες συκιάς 1 0,00 50,00
007   περιφραγμένο τεμάχιο με συκιές (firahti ma' incir) 1 0,00 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 47 2.191,00 11.075,00
009   δημητριακά 47 2.191,00 11.075,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 47 2.191,00 11.075,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 307,00 1.785,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 4 307,00 1.785,00
013   άλλη χρήση γης 26 26,00 480,00
014   αλώνι (harman) 26 26,00 480,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 124 1.249 18.182,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 10 72,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 10 72,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 72 904 16.285,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 48 502 9.360,00
006   ελιά (zeytun 2) 16 233 3.530,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 5 50,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 98 2.685,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun) 3 66 660,00
010   συκιές 2 7 35,00
011   συκιές (incir eşcarı) 2 7 35,00
012   χαρουπιές 48 328 1.790,00
013   χαρουπιά (harub 2) 13 95 550,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 34 218 1.165,00
015   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 91 161 23.345,00
002   σπίτι (hane) 67 67 14.800,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 300,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 100,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 100,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 350,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 3 1.300,00
008   τμήμα κτηρίου 1 1 1.000,00
009   δωμάτιο 1 1 1.000,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 1.000,00
011   αποθήκη (mahzen) 1 1 3.500,00
012   κατάστημα (mağaza) 1 1 3.500,00
013   κτήριο προορισμένα για ζώα 17 87 445,00
014   κυψέλη (ari kovani) 17 87 445,00
015   Μύλοι 5 5 3.600,00
016   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 1.300,00
017   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harabe yağ değirmeni) 1 1 100,00
018   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
019   Νερόμυλοι 1 1 1.900,00
020   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.900,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 47 726 9.805,00
002   πρόβατα (agnam) 3 153 1.214,00
003   πρόβατα (koyun) 1 80 640,00
004   άλογο (bargi̇r) 13 13 1.650,00
005   φοράδα (kisrak) 7 7 1.050,00
006   πουλάρι (tay) 3 3 150,00
007   αγελάδα (inek) 23 26 1.850,00
008   δαμαλάκι (dana) 17 20 1.250,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 17 20 1.250,00
010   αίγες (keçi̇) 4 327 2.616,00
011   βόδι (öküz) 3 7 875,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 200 1.600,00
013   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 6:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοφίνου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5595/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό