Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5598
UUID βάσης δεδομένων: 1274887d-2105-4174-9f7d-706a0d352678
Όνομα: Χοιροκοιτία
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Şirocidya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Choirokoitia
Χοιροκοιτία
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khirokitia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 70.225,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.105,0 43.170,0 8.980,0 6.970,0
15,8% 61,5% 12,8% 9,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
44,00
2.611,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
64,00
3.912,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
66,00
4.034,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
98,00
3.304,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.309,50
89.866,01
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
11.105,00
1.111.376,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
138,00
2.585,00
5,3%
Καζάς Λάρνακας:
55,00
3.328,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
3.531,00
71.481,00
4,9%
Καζάς Λάρνακας:
74,00
4.456,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
43.170,00
989.739,00
4,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
8.980,00
1.647.365,50
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
31,00
1.730,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
268,00
21.469,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.970,00
523.434,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
70.225,00
4.272.714,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Kasım γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 2.545,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 880,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 425,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 670,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 80,00
Hüseyin γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 1.250,00
Αδελφός του Hüseyin γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 800,00
Κόρη του Veli γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 115,00
Veli γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 0,00
Yusuf γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χοιροκοιτία 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 98 1.309,50 11.105,00
002   γη με βλάστηση 81 1.249,00 10.525,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 6,00 425,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 4 4,00 225,00
005   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 2,00 200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 36 370,75 4.610,00
007   βαμβάκι 1 3,00 75,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,00 75,00
009   αμπέλι 17 34,75 2.410,00
010   αμπέλι (bağ) 17 34,75 2.410,00
011   δημητριακά 18 333,00 2.125,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 17 332,50 2.112,50
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 12,50
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 40 872,25 5.490,00
015   κήπος (bağçe) 9 12,25 725,00
016   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 2,00 50,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 30 858,00 4.715,00
018   άλλη χρήση γης 15 9,50 280,00
019   αλώνι (harman) 15 9,50 280,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 51,00 300,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 51,00 300,00
023   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
024   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 138 3.531 43.170,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 15,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 82 1.205 20.000,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 5 100,00
006   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 4 42 420,00
007   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 14 284 5.680,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 80 800,00
009   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 13 251 2.510,00
010   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 36 421 8.050,00
011   ελιά (zeytun 2) 5 66 1.320,00
012   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 56 1.120,00
013   συκιές 1 5 25,00
014   συκιές (eşcar-ı incir) 1 5 25,00
015   χαρουπιές 54 2.318 23.130,00
016   χαρουπιά (harub 2) 2 25 250,00
017   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 52 2.293 22.880,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 74 8.980,00
002   σπίτι (hane) 40 40 6.245,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 27 135,00
004   κυψέλη (ari kovani) 5 27 135,00
005   Μύλοι 10 7 2.600,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 850,00
007   Νερόμυλοι 7 4 1.750,00
008   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 0 300,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 4 3 1.300,00
010   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 253 3.220,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 9 11 850,00
005   δαμαλάκι (dana) 4 5 250,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 4 200,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
008   αίγες (keçi̇) 5 240 1.920,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χοιροκοιτία. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5598/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό