Όνομα: Χοιροκοιτία
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Şirocidya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Choirokoitia
Χοιροκοιτία
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khirokitia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.170,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.155,0 15.310,0 2.525,0 2.610,0
18,7% 69,1% 11,4% 11,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
44,00
2.611,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Λάρνακας:
64,00
3.913,00
1,6%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
98,00
3.304,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
632,25
48.130,76
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
4.155,00
598.060,00
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
138,00
2.585,00
5,3%
Καζάς Λάρνακας:
55,00
3.328,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
1.085,00
33.907,00
3,2%
Καζάς Λάρνακας:
23,00
1.032,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
15.310,00
508.078,00
3,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.525,00
563.945,50
0,4%
Καζάς Λάρνακας:
31,00
1.730,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
223,00
16.532,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.610,00
254.916,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
22.170,00
1.863.729,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Kasım γιος του Mustafa
Χοιροκοιτία 2.545,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Χοιροκοιτία 880,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Hüseyin
Χοιροκοιτία 425,00
Ahmed γιος του Hasan
Χοιροκοιτία 670,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Hasan
Χοιροκοιτία 80,00
Hüseyin γιος του 'Ali
Χοιροκοιτία 1.250,00
Αδελφός του Hüseyin γιου του 'Ali
Χοιροκοιτία 800,00
Κόρη του Veli γιου του 'Ali
Χοιροκοιτία 115,00
Veli γιος του 'Ali
Χοιροκοιτία 0,00
Yusuf γιος του İbrahim
Χοιροκοιτία 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 98 894,50 7.160,00
002   γη με βλάστηση 81 841,00 6.810,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 3,00 375,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 4 1,00 175,00
005   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 2,00 200,00
006   36 259,75 2.985,00
007   βαμβάκι 1 3,00 75,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,00 75,00
009   αμπέλι 17 13,75 1.360,00
010   αμπέλι (bağ) 17 13,75 1.360,00
011   δημητριακά 18 243,00 1.550,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 17 242,50 1.537,50
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 12,50
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 40 578,25 3.450,00
015   κήπος (bağçe) 9 3,25 175,00
016   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 2,00 50,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 30 573,00 3.225,00
018   15 2,50 50,00
019   αλώνι (harman) 15 2,50 50,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 51,00 300,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 51,00 300,00
023   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
024   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 138 1.863 24.250,00
002   Σύνολο μουριών 1 3 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 15,00
004   ελιές 82 864 14.300,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 5 100,00
006   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 4 42 420,00
007   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 14 206 4.120,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 65 650,00
009   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 13 226 2.260,00
010   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 36 213 4.610,00
011   ελιά (zeytun 2) 5 51 1.020,00
012   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 56 1.120,00
013   συκιές 1 5 25,00
014   συκιές (eşcar-ı incir) 1 5 25,00
015   χαρουπιές 54 991 9.910,00
016   χαρουπιά (harub 2) 2 25 250,00
017   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 52 966 9.660,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 55 26 3.475,00
002   σπίτι (hane) 40 1 1.565,00
003   5 22 110,00
004   κυψέλη (ari kovani) 5 22 110,00
005   Μύλοι 10 3 1.800,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 1 850,00
007   Νερόμυλοι 7 2 950,00
008   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 0 150,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 4 1 650,00
010   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 31 230 2.960,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 9 7 500,00
005   δαμαλάκι (dana) 4 4 200,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 150,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
008   αίγες (keçi̇) 5 220 1.760,00
009   βόδι (öküz) 15 1 250,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χοιροκοιτία. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5598/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό