Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5599
UUID βάσης δεδομένων: 276d24f9-e931-4d4d-bfc1-f97233c5e5df
Όνομα: Τόχνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dohni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tochni
Τόχνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tokhni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 94.925,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
28.592,5 34.535,0 12.280,0 19.518,0
30,1% 36,4% 12,9% 20,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
54,00
2.611,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
71,00
3.912,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
71,00
4.034,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
135,00
3.304,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.561,25
89.866,01
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
28.592,50
1.111.376,00
2,6%
Καζάς Λάρνακας:
159,00
2.585,00
6,2%
Καζάς Λάρνακας:
60,00
3.328,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
2.866,00
71.481,00
4,0%
Καζάς Λάρνακας:
64,00
4.456,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
34.535,00
989.739,00
3,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.280,00
1.647.365,50
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
83,00
1.730,00
4,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
776,00
21.469,00
3,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.518,00
523.434,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
94.925,50
4.272.714,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 1.810,00
Abdullah γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 140,00
Mustafa γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 1.680,00
Μητέρα του Mustafa γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 350,00
Osman γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 1.270,00
Murad γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 1.515,00
Γυναίκα του Ramazan γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 1.970,00
Ramazan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 0,00
Mehmed γιος του Καρά Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 320,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τόχνη 1.615,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 135 2.561,25 28.592,50
002   γη με βλάστηση 104 2.539,50 27.962,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 16 21,50 1.632,50
004   καλλιέργειες μουριάς 6 6,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 5,00 500,00
006   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 1 1,00 100,00
007   καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1 2,00 20,00
008   αμυγδαλιές εντός περιφραγμένου τεμαχίου (firahti derununda badem eşcar) 1 2,00 20,00
009   καλλιέργειες αχλαδιάς 1 3,50 87,50
010   αγροτεμάχιο με αχλαδιές και όμβρια ύδατα (sel suyu ile şecer-i amrud tarla) 1 3,50 87,50
011   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 4 4,00 325,00
012   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 4 6,00 600,00
013   μη δενδρώδης καλλιέργεια 51 1.353,00 14.282,50
014   καπνά 1 0,50 20,00
015   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 0,50 20,00
016   βαμβάκι 17 38,00 1.002,50
017   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 15 29,00 777,50
018   αγροτεμάχιο βαμβακιού με δέντρα (eşcarlı pembe tarlası) 1 4,00 100,00
019   βαμβακοχώραφο με άφθονη άρδευση (sel suyu ile pembe tarlası) 1 5,00 125,00
020   αμπέλι 1 1,00 100,00
021   αμπέλι (bağ) 1 1,00 100,00
022   δημητριακά 32 1.313,50 13.160,00
023   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 27 1.308,00 13.030,00
024   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
025   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 4 4,50 110,00
026   μικτές καλλιέργειες 1 0,50 20,00
027   αγροτεμάχιο με δημητριακά για ζωοτροφές και μουριές (hasıllık maa dut) 1 0,50 20,00
028   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 36 1.164,50 12.027,50
029   κήπος (bağçe) 2 0,75 75,00
030   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 0,50 12,50
031   αγροτεμάχιο (tarla) 27 1.155,00 11.525,00
032   αγροτεμάχιο με δέντρα (ağaçli tarla) 1 1,00 100,00
033   οικόπεδο (hane yeri) 1 0,00 15,00
034   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 4 7,25 300,00
035   άλλη χρήση γης 31 21,75 630,00
036   αλώνι (harman) 27 17,25 517,50
037   αλώνι (harman yeri) 2 1,25 37,50
038   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 1,50 37,50
039   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 3,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 159 2.866 34.535,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 23 95,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 23 95,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 90 911 15.345,00
005   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 2 7 70,00
006   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 28 397 7.840,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 7 70,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 22 172 1.810,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 29 221 4.180,00
010   ελιά (zeytun 2) 4 95 1.105,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 12 270,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
013   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
014   χαρουπιές 65 1.931 19.090,00
015   χαρουπιά (harub 2) 3 44 220,00
016   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 60 1.871 18.710,00
017   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 16 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 60 64 12.280,00
002   σπίτι (hane) 59 59 12.255,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 50,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 12 12 3.750,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 49 742 11.318,00
002   άλογο (bargi̇r) 13 13 1.950,00
003   φοράδα (kisrak) 2 2 300,00
004   αγελάδα (inek) 16 21 1.450,00
005   δαμαλάκι (dana) 10 12 550,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 10 12 550,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 350,00
008   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 3 6 450,00
009   μουλάρι (katir) 2 2 600,00
010   αίγες (keçi̇) 6 386 3.128,00
011   βόδι (öküz) 7 14 1.750,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 306 2.440,00
013   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 4 166 1.320,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 6:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τόχνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5599/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό