Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5600
UUID βάσης δεδομένων: 88a16467-b3c5-4ef2-8573-b4897ff3b1cd
Όνομα: Καλαβασός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kalavusun
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalavasos
Καλαβασός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalavaso
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 105.013,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
26.108,5 47.668,0 19.725,0 11.512,0
24,9% 45,4% 18,8% 11,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
83,00
2.611,00
3,2%
Καζάς Λάρνακας:
2,00
36,00
5,6%
Καζάς Λάρνακας:
132,00
3.912,00
3,4%
Καζάς Λάρνακας:
137,00
4.034,00
3,4%
Καζάς Λάρνακας:
148,00
3.304,00
4,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.839,75
89.866,01
3,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
26.108,50
1.111.376,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
221,00
2.585,00
8,5%
Καζάς Λάρνακας:
100,00
3.328,00
3,0%
Καζάς Λάρνακας:
3.665,00
71.481,00
5,1%
Καζάς Λάρνακας:
141,00
4.456,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
47.668,00
989.739,00
4,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.725,00
1.647.365,50
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
1.730,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
238,00
21.469,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
11.512,00
523.434,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
105.013,50
4.272.714,50
2,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του 'Ali γιου του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 880,00
Κόρη του Hüseyin γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 140,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 0,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 0,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 310,00
Κόρη του Emir Ahmed γιου του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 330,00
Emir Ahmed γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 0,00
Ορφανά του Şerif 'Ali γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 200,00
Şerif 'Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 0,00
'Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλαβασός 670,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 148 2.839,75 26.108,50
002   γη με βλάστηση 110 2.756,75 22.653,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 37 45,50 4.315,50
004   καλλιέργειες μουριάς 12 11,00 1.050,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 10,75 1.025,00
006   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 1 0,25 25,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 50,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 24 33,50 3.215,50
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 2.206,00 14.276,00
010   δημητριακά 58 2.206,00 14.276,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 54 2.201,50 14.176,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 15,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 3,00 60,00
014   περιφραγμένο τεμάχιο με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık firahti) 1 1,00 25,00
015   μικτές καλλιέργειες 1 0,25 25,00
016   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 1 0,25 25,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 505,00 4.037,00
018   εγκαταλελειμμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 2 4,00 365,00
019   κήπος (bağçe) 2 3,00 300,00
020   αγροτεμάχιο (tarla) 9 497,50 3.352,00
021   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 0,50 20,00
022   άλλη χρήση γης 37 33,00 3.205,00
023   αλώνι (harman) 30 30,50 585,00
024   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 6 2,50 120,00
025   παλιά πηγή (su kadim) 1 0,00 2.500,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 50,00 250,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 50,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 221 3.665 47.668,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 31 443,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 31 443,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 134 2.036 31.410,00
005   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 29 543 10.360,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 15 150,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 42 694 7.120,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 55 588 11.330,00
009   ελιά (zeytun 2) 4 157 1.810,00
010   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 25 500,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 14 140,00
012   καρυδιά 1 2 20,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
014   χαρουπιές 83 1.596 15.795,00
015   χαρουπιά (harub 2) 2 16 80,00
016   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 81 1.580 15.715,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 100 141 19.725,00
002   σπίτι (hane) 88 88 16.500,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 1.400,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 10 10 3.650,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 45 225,00
007   κυψέλη (ari kovani) 6 45 225,00
008   Μύλοι 6 8 3.000,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 4 6 1.250,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
012   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 202 2.962,00
002   άλογο (bargi̇r) 7 7 1.050,00
003   φοράδα (kisrak) 4 4 600,00
004   αγελάδα (inek) 4 4 300,00
005   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
007   μουλάρι (katir) 2 2 600,00
008   αίγες (keçi̇) 4 189 1.012,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλαβασός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5600/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό