Όνομα: Μαρώνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Maroni
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Maroni
Μαρώνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Maroni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.114,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.300,0 11.460,0 1.630,0 3.304,0
33,0% 51,8% 7,4% 14,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μαρώνι (Αυτή η εγγραφή) 22.114 100,00%
Μοναστήρι Αγίου Μηνά Aya Mina 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
32,00
2.611,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
3.913,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
57,00
3.304,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
695,50
48.130,76
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
7.300,00
598.060,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
88,00
2.585,00
3,4%
Καζάς Λάρνακας:
38,00
3.328,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
750,00
33.907,00
2,2%
Καζάς Λάρνακας:
11,00
1.032,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
11.460,00
508.078,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.630,00
563.945,50
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
40,00
1.730,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
294,00
16.532,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.304,00
254.916,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
22.114,00
1.863.729,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Süleyman
Μαρώνι 2.385,00
Πεθερά του Mehmed γιου του Süleyman
Μαρώνι 675,00
Mehmed Ali γιος του Hasan
Μαρώνι 1.225,00
Salih γιος του Mustafa
Μαρώνι 1.090,00
Ορφανά του Mehmed γιου του Mustafa
Μαρώνι 432,50
Mehmed γιος του Mustafa
Μαρώνι 0,00
İsma'il γιος του Salih
Μαρώνι 1.405,00
Κόρη του Esir Osman
Μαρώνι 460,00
Esir Osman
Μαρώνι 0,00
Μητέρα του Καρά Hasan γιου του 'Ali
Μαρώνι 390,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 57 751,50 9.007,50
002   γη με βλάστηση 49 750,50 8.977,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 7,50 800,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 5 7,50 800,00
005   13 112,50 1.267,50
006   δημητριακά 13 112,50 1.267,50
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 103,00 1.030,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 6,00 150,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 3,50 87,50
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 31 630,50 6.910,00
011   κήπος (bağçe) 1 8,00 400,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 30 622,50 6.510,00
013   8 1,00 30,00
014   αλώνι (harman) 8 1,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 88 977 13.155,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 10 22 110,00
003   μουριές (dut) 3 7 35,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 7 15 75,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 42 382 5.990,00
006   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 2 70 900,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 16 160,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 14 280,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 32 207 3.780,00
010   ελιά (zeytun 2) 4 69 750,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 6 120,00
012   χαρουπιές 36 573 7.055,00
013   χαρουπιά (harub 2) 2 61 630,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 34 512 6.425,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 38 14 2.230,00
002   σπίτι (hane) 34 2 1.230,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   1 10 50,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
006   Μύλοι 3 2 950,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 450,00
008   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 40 299 3.754,00
002   πρόβατα (agnam) 5 83 664,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 3 425,00
004   φοράδα (kisrak) 3 1 150,00
005   πουλάρι (tay) 2 1 125,00
006   αγελάδα (inek) 8 2 150,00
007   δαμαλάκι (dana) 4 1 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 1 50,00
009   αίγες (keçi̇) 3 205 1.640,00
010   βόδι (öküz) 18 6 875,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 16 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαρώνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5601/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό