Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5601
UUID βάσης δεδομένων: 19515a31-d413-4557-b4f2-65b69d6ffba5
Όνομα: Μαρώνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Maroni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Maroni
Μαρώνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Maroni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 49.354,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
15.705,0 19.685,0 5.310,0 8.654,0
31,8% 39,9% 10,8% 17,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μαρώνι (Αυτή η εγγραφή) 49.354 100,00%
Μοναστήρι Αγίου Μηνά Aya Mina 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
32,00
2.611,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
3.912,00
1,2%
Καζάς Λάρνακας:
46,00
4.034,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
57,00
3.304,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
1.421,50
89.866,01
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
15.705,00
1.111.376,00
1,4%
Καζάς Λάρνακας:
88,00
2.585,00
3,4%
Καζάς Λάρνακας:
38,00
3.328,00
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
1.602,00
71.481,00
2,2%
Καζάς Λάρνακας:
47,00
4.456,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
19.685,00
989.739,00
2,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
5.310,00
1.647.365,50
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
40,00
1.730,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
373,00
21.469,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
8.654,00
523.434,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
49.354,00
4.272.714,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 2.385,00
Πεθερά του Mehmed γιου του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 675,00
Mehmed Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 1.225,00
Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 1.090,00
Ορφανά του Mehmed γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 432,50
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 0,00
İsma'il γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 1.405,00
Κόρη του Esir Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 460,00
Esir Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 0,00
Μητέρα του Καρά Hasan γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρώνι 390,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 57 1.421,50 15.705,00
002   γη με βλάστηση 49 1.413,50 15.565,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 9,50 850,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 5 9,50 850,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 13 118,50 1.405,00
006   δημητριακά 13 118,50 1.405,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 103,00 1.030,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 12,00 287,50
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 3 3,50 87,50
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 31 1.285,50 13.310,00
011   κήπος (bağçe) 1 8,00 400,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 30 1.277,50 12.910,00
013   άλλη χρήση γης 8 8,00 140,00
014   αλώνι (harman) 8 8,00 140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 88 1.602 19.685,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 10 37 185,00
003   μουριές (dut) 3 7 35,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 7 30 150,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 42 600 8.880,00
006   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 2 70 900,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 16 160,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 14 280,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 32 424 6.670,00
010   ελιά (zeytun 2) 4 70 750,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 6 120,00
012   χαρουπιές 36 965 10.620,00
013   χαρουπιά (harub 2) 2 61 630,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 34 904 9.990,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 38 47 5.310,00
002   σπίτι (hane) 34 34 4.310,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 10 50,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
006   Μύλοι 3 3 950,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 450,00
008   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 357 4.654,00
002   πρόβατα (agnam) 5 133 1.064,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 6 725,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 450,00
005   πουλάρι (tay) 2 2 125,00
006   αγελάδα (inek) 8 8 600,00
007   δαμαλάκι (dana) 4 4 200,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 4 200,00
009   αίγες (keçi̇) 3 205 1.640,00
010   βόδι (öküz) 2 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαρώνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5601/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό