Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5603
UUID βάσης δεδομένων: 178ddb7b-4edc-46a8-b8de-852e0a09bd6a
Όνομα: Λάγεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Laya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lageia
Λάγεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Layia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.281,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.492,5 17.100,0 2.515,0 1.174,0
26,5% 60,5% 8,9% 4,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
14,00
2.611,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
19,00
3.912,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
19,00
4.034,00
0,5%
Καζάς Λάρνακας:
27,00
3.304,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
235,25
89.866,01
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
7.492,50
1.111.376,00
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
34,00
2.585,00
1,3%
Καζάς Λάρνακας:
21,00
3.328,00
0,6%
Καζάς Λάρνακας:
1.349,00
71.481,00
1,9%
Καζάς Λάρνακας:
62,00
4.456,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
17.100,00
989.739,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
2.515,00
1.647.365,50
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
7,00
1.730,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
9,00
21.469,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.174,00
523.434,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
28.281,50
4.272.714,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 100,00
Γυναίκα του παπά Δημήτρη γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 6.330,00
Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 3.610,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 24,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 2.405,00
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 1.385,00
Γιωρκής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 2.680,00
Γιωρκής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 300,00
Γαβριήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 1.120,00
Πιερής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάγεια 1.835,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 27 235,25 7.492,50
002   γη με βλάστηση 24 231,25 7.412,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,25 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,25 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,25 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 80,00 5.155,00
007   αμπέλι 14 80,00 5.155,00
008   αμπέλι (bağ) 14 80,00 5.155,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 150,00 2.207,50
010   αγροτεμάχιο (tarla) 8 150,00 2.207,50
011   άλλη χρήση γης 3 4,00 80,00
012   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
013   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 34 1.349 17.100,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 15,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 18 1.062 14.230,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 130 1.300,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 6 290 3.450,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 618 9.190,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 10 150,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 14 140,00
010   συκιές 1 1 5,00
011   συκιές (eşcar-ı incir) 1 1 5,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 5 70,00
013   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 5 70,00
014   χαρουπιές 9 276 2.760,00
015   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 9 276 2.760,00
016   ανάμικτα δέντρα 1 2 20,00
017   αμυγδαλιές και συκιές (eşcar-ı badem ve incir) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 62 2.515,00
002   σπίτι (hane) 13 12 860,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 100,00
004   δωμάτιο 1 1 100,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 47 255,00
007   κυψέλη (ari kovani) 5 47 255,00
008   Μύλοι 2 2 1.300,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
010   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
011   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 5 174,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
005   αίγες (keçi̇) 1 3 24,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 6:26 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάγεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5603/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό