Όνομα: Μαρί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tatlısu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mari
Μαρί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mari Tatli Su
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.133,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.142,5 3.911,0 1.780,0 1.850,0
14,0% 48,1% 21,9% 22,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
26,00
2.611,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
31,00
3.913,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
3,00
131,00
2,3%
Καζάς Λάρνακας:
35,00
3.304,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
227,50
48.130,76
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
1.142,50
598.060,00
0,2%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
2.585,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
26,00
3.328,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
283,00
33.907,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
1.032,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
3.911,00
508.078,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.780,00
563.945,50
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
1.730,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
128,00
16.532,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.850,00
254.916,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
8.133,50
1.863.729,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih γιος του Mustafa
Μαρί 1.580,00
Hasan γιος του Mehmed
Μαρί 1.127,00
Ahmed γιος του Abdullah
Μαρί 50,00
Emir Ali γιος του Osman
Μαρί 2.106,00
Hasan γιος του Mehmed
Μαρί 1.665,00
Mustafa γιος του Hacı Mehmed
Μαρί 3.380,00
Hüseyin γιος του Hasan
Μαρί 734,00
Hamza γιος του Halil
Μαρί 454,00
Bayram γιος του Abdullah
Μαρί 1.265,00
Hüseyin γιος του Süleyman
Μαρί 125,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 35 239,50 1.202,50
002   γη με βλάστηση 23 227,50 1.112,50
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 227,50 1.112,50
004   αγροτεμάχιο (tarla) 23 227,50 1.112,50
005   11 2,00 40,00
006   αλώνι (harman) 11 2,00 40,00
007   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 50,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 411 4.601,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 273 3.635,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 4 13 195,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 22 134 1.950,00
005   ελιά (zeytun 2) 5 116 1.390,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
007   χαρουπιές 21 138 966,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 21 138 966,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 4 2.280,00
002   σπίτι (hane) 24 2 1.930,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 5 1 1.200,00
004   Μύλοι 2 2 350,00
005   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
006   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 45 144 2.430,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 5 650,00
004   φοράδα (kisrak) 4 3 450,00
005   πουλάρι (tay) 2 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 13 2 150,00
007   δαμαλάκι (dana) 5 1 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 1 50,00
009   μουλάρι (katir) 3 1 300,00
010   αίγες (keçi̇) 4 15 120,00
011   βόδι (öküz) 14 1 250,00
012   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 14 1 250,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 110 880,00
014   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 110 880,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαρί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5604/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό