Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5604
UUID βάσης δεδομένων: 6066c07f-f483-4363-8e11-08c6468da93e
Όνομα: Μαρί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tatlısu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mari
Μαρί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mari Tatli Su
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.356,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.787,5 5.999,0 4.730,0 7.840,0
13,1% 28,1% 22,1% 36,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
26,00
2.611,00
1,0%
Καζάς Λάρνακας:
0,00
36,00
0,0%
Καζάς Λάρνακας:
31,00
3.912,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
32,00
4.034,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
35,00
3.304,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
539,50
89.866,01
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
2.787,50
1.111.376,00
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
53,00
2.585,00
2,1%
Καζάς Λάρνακας:
26,00
3.328,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
527,00
71.481,00
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
26,00
4.456,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
5.999,00
989.739,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
4.730,00
1.647.365,50
0,3%
Καζάς Λάρνακας:
45,00
1.730,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
194,00
21.469,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
7.840,00
523.434,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
21.356,50
4.272.714,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 1.580,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 1.127,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 50,00
Emir Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 2.106,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 1.665,00
Mustafa γιος του Hacı Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 3.380,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 734,00
Hamza γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 454,00
Bayram γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 1.265,00
Hüseyin γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαρί 125,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 35 539,50 2.787,50
002   γη με βλάστηση 23 518,50 2.617,50
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 518,50 2.617,50
004   αγροτεμάχιο (tarla) 23 518,50 2.617,50
005   άλλη χρήση γης 11 11,00 120,00
006   αλώνι (harman) 11 11,00 120,00
007   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 50,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 527 5.999,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 350 4.760,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 4 33 495,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 22 191 2.775,00
005   ελιά (zeytun 2) 5 116 1.390,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
007   χαρουπιές 21 177 1.239,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 21 177 1.239,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 26 4.730,00
002   σπίτι (hane) 24 24 4.380,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 5 5 1.900,00
004   Μύλοι 2 2 350,00
005   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
006   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 31 180 4.340,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 9 1.150,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 750,00
005   πουλάρι (tay) 2 2 100,00
006   αγελάδα (inek) 13 13 1.050,00
007   δαμαλάκι (dana) 5 5 250,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 5 250,00
009   μουλάρι (katir) 3 3 900,00
010   αίγες (keçi̇) 4 35 280,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 110 880,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 110 880,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαρί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5604/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό