Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5605
UUID βάσης δεδομένων: 1a6f30df-9816-4bb6-9b20-50b406fe1f02
Όνομα: Πάνω Λεύκαρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yukaru Lefkara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Lefkara
Πάνω Λεύκαρα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Lefkara
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 498.089,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
119.641,0 281.971,0 78.750,0 16.927,0
24,1% 56,7% 15,8% 3,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πάνω Λεύκαρα (Αυτή η εγγραφή) 800 0,16%
Σταυρός İstavroz 240.314 48,25%
Άγιος Ανδρόνικος Aya Androniko-i Lefkara 46.686 9,37%
Άγιος Γεώργιος Aya Yorgi-i Lefkara 62.527 12,55%
Άγιος Δημήτριος Aya Dimitri-i Lefkara 147.762 29,67%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
188,00
2.611,00
7,2%
Καζάς Λάρνακας:
2,00
36,00
5,6%
Καζάς Λάρνακας:
316,00
3.912,00
8,1%
Καζάς Λάρνακας:
332,00
4.034,00
8,2%
Καζάς Λάρνακας:
459,00
3.304,00
13,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.647,38
89.866,01
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
119.641,00
1.111.376,00
10,8%
Καζάς Λάρνακας:
376,00
2.585,00
14,5%
Καζάς Λάρνακας:
245,00
3.328,00
7,4%
Καζάς Λάρνακας:
15.220,00
71.481,00
21,3%
Καζάς Λάρνακας:
263,00
4.456,00
5,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
281.971,00
989.739,00
28,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
78.750,00
1.647.365,50
4,8%
Καζάς Λάρνακας:
74,00
1.730,00
4,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
398,00
21.469,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
16.927,00
523.434,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
498.089,00
4.272.714,50
11,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουιζής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σταυρός 650,00
Νικολός γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ανδρόνικος 3.420,00
Safer γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 5.097,00
Γυναίκα του Safer γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 240,00
Emin γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 3.615,00
Γυναίκα του Emin γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 60,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 365,00
Mustafa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 750,00
Halil γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 1.140,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυρός 1.225,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 459 2.647,38 119.641,00
002   γη με βλάστηση 433 2.607,63 116.371,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 48,63 5.235,00
004   καλλιέργειες μουριάς 23 36,63 3.755,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 19 31,38 3.425,00
006   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (firahti ma' dut) 1 1,00 100,00
007   αγροτεμάχιο με μουριές (tarla ma' dut) 1 3,00 30,00
008   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 1 1,00 100,00
009   αγροτεμάχιο με μουριές (dut eşcarlı tarla) 1 0,25 100,00
010   καλλιέργειες συκιάς 5 12,00 1.480,00
011   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 4 8,00 1.400,00
012   αγροτεμάχιο με συκιές (tarla ma' incir) 1 4,00 80,00
013   μη δενδρώδης καλλιέργεια 331 1.867,25 94.981,00
014   αμπέλι 329 1.647,25 92.781,00
015   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 13 58,00 2.440,00
016   αμπέλι (bağ) 316 1.589,25 90.341,00
017   δημητριακά 2 220,00 2.200,00
018   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 220,00 2.200,00
019   μικτές καλλιέργειες 2 13,50 1.450,00
020   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 1 1,00 200,00
021   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 1 12,50 1.250,00
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 72 678,25 14.705,00
023   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 250,00
024   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 400,00
025   κήπος (bağçe) 20 18,25 1.865,00
026   αγροτεμάχιο (tarla) 48 650,50 11.690,00
027   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 1,00 200,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,50 300,00
029   sıralı bağçe 1 8,00 800,00
030   άλλη χρήση γης 24 30,75 2.430,00
031   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
032   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
033   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 18 15,75 2.130,00
034   εγκαταλελειμμένο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (hali firahti) 1 1,00 100,00
035   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 10,00 200,00
036   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 40,00
037   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 40,00
038   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 40,00
039   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 376 15.220 281.971,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 10 85 720,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 10 85 720,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 262 13.927 274.080,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 40 800,00
006   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 7 1.078 18.560,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 78 780,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 57 2.585 52.270,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 172 9.406 186.910,00
010   ελιά (zeytun 2) 18 525 9.560,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 105 4.100,00
012   ελιά (zeytun) 2 110 1.100,00
013   συκιές 28 76 671,00
014   συκιές (eşcar-ı incirlik) 1 1 100,00
015   συκιές (eşcar-ı incir) 27 75 571,00
016   χαρουπιές 76 1.132 6.500,00
017   χαρουπιά (harub 2) 1 4 40,00
018   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 75 1.128 6.460,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 245 263 78.750,00
002   σπίτι (hane) 217 217 65.075,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 700,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 3 3 4.450,00
005   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 1 2.500,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 8 8 5.700,00
007   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 150,00
008   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 150,00
009   αγροτικά κτήρια 4 4 2.000,00
010   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 4 4 2.000,00
011   τμήμα κτηρίου 9 9 5.500,00
012   δωμάτιο 9 9 5.500,00
013   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 9 9 5.500,00
014   κτήριο προορισμένα για ζώα 7 25 125,00
015   κυψέλη (ari kovani) 7 25 125,00
016   Μύλοι 7 7 5.900,00
017   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 2.500,00
018   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 2.000,00
019   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
020   Νερόμυλοι 1 1 400,00
021   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 47 371 10.177,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 4 800,00
004   αγελάδα (inek) 29 38 3.200,00
005   δαμαλάκι (dana) 14 16 800,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 14 16 800,00
007   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 2 6 800,00
008   μουλάρι (katir) 5 5 2.500,00
009   αίγες (keçi̇) 5 299 2.392,00
010   βόδι (öküz) 3 5 1.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 6:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Λεύκαρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5605/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό