Όνομα: Πάνω Λεύκαρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yukaru Lefkara
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Lefkara
Πάνω Λεύκαρα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Lefkara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 215.899,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
43.921,0 144.711,0 32.280,0 6.527,0
20,3% 67,0% 15,0% 3,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πάνω Λεύκαρα (Αυτή η εγγραφή) 800 0,37%
Σταυρός İstavroz 97.727 45,27%
Άγιος Ανδρόνικος Aya Androniko-i Lefkara 28.556 13,23%
Άγιος Γεώργιος Aya Yorgi-i Lefkara 33.205 15,38%
Άγιος Δημήτριος Aya Dimitri-i Lefkara 55.611 25,76%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
188,00
2.611,00
7,2%
Καζάς Λάρνακας:
2,00
35,00
5,7%
Καζάς Λάρνακας:
316,00
3.913,00
8,1%
Καζάς Λάρνακας:
12,00
131,00
9,2%
Καζάς Λάρνακας:
459,00
3.304,00
13,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
1.128,63
48.130,76
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
43.921,00
598.060,00
7,3%
Καζάς Λάρνακας:
376,00
2.585,00
14,5%
Καζάς Λάρνακας:
245,00
3.328,00
7,4%
Καζάς Λάρνακας:
7.113,00
33.907,00
21,0%
Καζάς Λάρνακας:
23,00
1.032,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
144.711,00
508.078,00
28,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
32.280,00
563.945,50
5,7%
Καζάς Λάρνακας:
74,00
1.730,00
4,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
284,00
16.532,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.527,00
254.916,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
215.899,00
1.863.729,50
11,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουιζής γιος του Χριστοφή
Σταυρός 650,00
Νικολός γιος του Μιχαήλ
Άγιος Ανδρόνικος 3.420,00
Safer γιος του 'Ali
Σταυρός 5.097,00
Γυναίκα του Safer γιου του 'Ali
Σταυρός 240,00
Emin γιος του 'Ali
Σταυρός 3.615,00
Γυναίκα του Emin γιου του 'Ali
Σταυρός 60,00
Hasan γιος του Mehmed
Σταυρός 365,00
Mustafa γιος του Mustafa
Σταυρός 750,00
Halil γιος του Hüseyin
Σταυρός 1.140,00
Osman γιος του Mustafa
Σταυρός 1.225,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 459 1.407,88 54.756,00
002   γη με βλάστηση 433 1.373,88 52.406,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 44,38 4.835,00
004   καλλιέργειες μουριάς 23 32,38 3.355,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 19 27,13 3.025,00
006   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (firahti ma' dut) 1 1,00 100,00
007   αγροτεμάχιο με μουριές (tarla ma' dut) 1 3,00 30,00
008   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 1 1,00 100,00
009   αγροτεμάχιο με μουριές (dut eşcarlı tarla) 1 0,25 100,00
010   καλλιέργειες συκιάς 5 12,00 1.480,00
011   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 4 8,00 1.400,00
012   αγροτεμάχιο με συκιές (tarla ma' incir) 1 4,00 80,00
013   331 751,75 34.796,00
014   αμπέλι 329 531,75 32.596,00
015   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 13 36,00 1.800,00
016   αμπέλι (bağ) 316 495,75 30.796,00
017   δημητριακά 2 220,00 2.200,00
018   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 220,00 2.200,00
019   μικτές καλλιέργειες 2 13,50 1.450,00
020   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 1 1,00 200,00
021   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 1 12,50 1.250,00
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 72 564,25 11.325,00
023   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 250,00
024   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 400,00
025   κήπος (bağçe) 20 8,25 765,00
026   αγροτεμάχιο (tarla) 48 546,50 9.410,00
027   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 1,00 200,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,50 300,00
029   sıralı bağçe 1 8,00 800,00
030   24 25,00 1.510,00
031   αλώνι (harman) 5 4,00 80,00
032   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
033   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 18 11,00 1.230,00
034   εγκαταλελειμμένο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (hali firahti) 1 1,00 100,00
035   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 10,00 200,00
036   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 40,00
037   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 40,00
038   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 40,00
039   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 376 9.498 180.626,00
002   Σύνολο μουριών 10 65 655,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 10 65 655,00
004   ελιές 262 8.521 174.240,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 40 800,00
006   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 7 1.078 18.560,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 78 780,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 57 2.172 43.810,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 172 4.488 96.530,00
010   ελιά (zeytun 2) 18 450 8.560,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 105 4.100,00
012   ελιά (zeytun) 2 110 1.100,00
013   συκιές 28 45 531,00
014   συκιές (eşcar-ı incirlik) 1 1 100,00
015   συκιές (eşcar-ı incir) 27 44 431,00
016   χαρουπιές 76 867 5.200,00
017   χαρουπιά (harub 2) 1 4 40,00
018   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 75 863 5.160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 245 41 41.830,00
002   σπίτι (hane) 217 11 33.185,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 700,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 3 2 3.950,00
005   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 1 2.500,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 8 1 4.900,00
007   κατάστημα (dükkan) 1 1 150,00
008   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 150,00
009   αγροτικά κτήρια 4 1 500,00
010   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 4 1 500,00
011   9 4 3.000,00
012   9 4 3.000,00
013   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 9 4 3.000,00
014   7 19 95,00
015   κυψέλη (ari kovani) 7 19 95,00
016   Μύλοι 7 5 4.900,00
017   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 1 1.500,00
018   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 2.000,00
019   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
020   Νερόμυλοι 1 1 400,00
021   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 74 318 7.237,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 29 17 1.600,00
005   δαμαλάκι (dana) 14 6 300,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 14 6 300,00
007   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 2 6 800,00
008   μουλάρι (katir) 5 2 1.000,00
009   αίγες (keçi̇) 5 269 2.152,00
010   βόδι (öküz) 30 9 2.125,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 27 4 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 6:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Λεύκαρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5605/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό