Όνομα: Σταυρός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavroz
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavros
Κατηγορία: μαχαλάς (mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λεύκαρα
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 97.727,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
19.831,0 68.874,0 12.725,0 4.002,0
20,3% 70,5% 13,0% 4,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λεύκαρα:
100,00
188,00
53,2%
Πάνω Λεύκαρα:
2,00
2,00
100,0%
Πάνω Λεύκαρα:
162,00
316,00
51,3%
Πάνω Λεύκαρα:
3,00
12,00
25,0%
Πάνω Λεύκαρα:
233,00
459,00
50,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω Λεύκαρα:
682,13
1.128,63
60,4%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λεύκαρα:
19.831,00
43.921,00
45,2%
Πάνω Λεύκαρα:
202,00
376,00
53,7%
Πάνω Λεύκαρα:
137,00
245,00
55,9%
Πάνω Λεύκαρα:
3.106,00
7.113,00
43,7%
Πάνω Λεύκαρα:
10,00
23,00
43,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
68.874,00
144.711,00
47,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
12.725,00
32.280,00
39,4%
Πάνω Λεύκαρα:
44,00
74,00
59,5%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λεύκαρα:
275,00
284,00
96,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
4.002,00
6.527,00
61,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λεύκαρα:
97.727,00
215.899,00
45,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουιζής γιος του Χριστοφή
Σταυρός 650,00
Safer γιος του 'Ali
Σταυρός 5.097,00
Γυναίκα του Safer γιου του 'Ali
Σταυρός 240,00
Emin γιος του 'Ali
Σταυρός 3.615,00
Γυναίκα του Emin γιου του 'Ali
Σταυρός 60,00
Hasan γιος του Mehmed
Σταυρός 365,00
Mustafa γιος του Mustafa
Σταυρός 750,00
Halil γιος του Hüseyin
Σταυρός 1.140,00
Osman γιος του Mustafa
Σταυρός 1.225,00
Mehmed γιος του Osman
Σταυρός 2.135,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 233 877,63 25.946,00
002   γη με βλάστηση 221 864,88 24.696,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 13,63 1.955,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 5,63 875,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 4,63 775,00
006   κήπος με μουριές (bağçe ma' dut) 1 1,00 100,00
007   καλλιέργειες συκιάς 2 8,00 1.080,00
008   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 4,00 1.000,00
009   αγροτεμάχιο με συκιές (tarla ma' incir) 1 4,00 80,00
010   174 525,75 15.936,00
011   αμπέλι 172 305,75 13.736,00
012   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 2 17,00 680,00
013   αμπέλι (bağ) 170 288,75 13.056,00
014   δημητριακά 2 220,00 2.200,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 220,00 2.200,00
016   μικτές καλλιέργειες 2 13,50 1.450,00
017   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 1 1,00 200,00
018   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 1 12,50 1.250,00
019   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 36 312,00 5.355,00
020   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 400,00
021   κήπος (bağçe) 2 1,50 115,00
022   αγροτεμάχιο (tarla) 32 307,00 4.540,00
023   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,50 300,00
024   sıralı bağçe 1 8,00 800,00
025   11 4,75 450,00
026   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
027   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 10 3,75 430,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 202 4.387 87.184,00
002   Σύνολο μουριών 8 50 235,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 8 50 235,00
004   ελιές 145 3.940 84.920,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 40 800,00
006   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 3 665 12.800,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 78 780,00
008   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 40 859 20.350,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 84 1.878 40.730,00
010   ελιά (zeytun 2) 11 245 5.060,00
011   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 65 3.300,00
012   ελιά (zeytun) 2 110 1.100,00
013   συκιές 15 20 109,00
014   συκιές (eşcar-ı incir) 15 20 109,00
015   χαρουπιές 34 377 1.920,00
016   χαρουπιά (harub 2) 1 4 40,00
017   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 33 373 1.880,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 137 19 20.625,00
002   σπίτι (hane) 119 5 15.180,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 200,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 1 500,00
005   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 1 2.500,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 8 1 4.900,00
007   6 1 1.500,00
008   6 1 1.500,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 1 1.500,00
010   6 9 45,00
011   κυψέλη (ari kovani) 6 9 45,00
012   Μύλοι 6 4 3.900,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 1 1.500,00
014   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
015   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
016   Νερόμυλοι 1 1 400,00
017   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 44 302 4.712,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 17 6 450,00
005   δαμαλάκι (dana) 7 3 150,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 7 3 150,00
007   μουλάρι (katir) 4 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 5 269 2.152,00
009   βόδι (öküz) 13 5 1.250,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 11 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 6:33 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σταυρός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5606/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό