Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5610
UUID βάσης δεδομένων: 9cb1c596-66a8-40a8-801b-107d0a911b11
Όνομα: Ορά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ora
Ορά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ora
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 177.372,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
55.252,5 91.230,0 18.010,0 12.880,0
31,2% 51,4% 10,2% 7,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
50,00
2.611,00
1,9%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
74,00
3.912,00
1,9%
Καζάς Λάρνακας:
77,00
4.034,00
1,9%
Καζάς Λάρνακας:
154,00
3.304,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
2.215,00
89.866,01
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
55.252,50
1.111.376,00
5,0%
Καζάς Λάρνακας:
122,00
2.585,00
4,7%
Καζάς Λάρνακας:
61,00
3.328,00
1,8%
Καζάς Λάρνακας:
9.441,00
71.481,00
13,2%
Καζάς Λάρνακας:
61,00
4.456,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
91.230,00
989.739,00
9,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
18.010,00
1.647.365,50
1,1%
Καζάς Λάρνακας:
44,00
1.730,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
453,00
21.469,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12.880,00
523.434,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
177.372,50
4.272.714,50
4,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 1.630,00
Στρατής γιος του Νικόδημου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 5.840,00
Γυναίκα του Στρατή γιου του Νικόδημου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 1.110,00
Κυριάκος γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 6.821,00
Χριστοφής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 6.398,00
Γιαννής γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 6.140,00
Γυναίκα του τσαγκάρη Κακουλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 1.675,00
Τσαγκάρης Κακουλλής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 0,00
Μιχαήλ γιος του Καλοχώρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 1.450,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Καλοχώρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορά 1.495,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 154 2.215,00 55.252,50
002   γη με βλάστηση 142 2.203,00 54.892,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 5,50 425,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 5,50 425,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 5,50 425,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 96 779,25 43.050,00
007   αμπέλι 94 778,00 43.000,00
008   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 1 2,50 100,00
009   αμπέλι (bağ) 92 767,50 42.500,00
010   κατεστραμμένο αμπέλι (harab bağ) 1 8,00 400,00
011   δημητριακά 2 1,25 50,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,25 25,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 25,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 1.418,25 11.417,50
015   κήπος (bağçe) 1 22,00 1.100,00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 10,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 40 1.394,50 10.157,50
018   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 1,50 150,00
019   άλλη χρήση γης 12 12,00 360,00
020   αλώνι (harman) 10 10,00 160,00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 2,00 200,00
022   εγκαταλελειμμένο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (hali firahti) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 122 9.441 91.230,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 3 9,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 9,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 59 8.229 82.190,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 1 50 500,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 9 1.536 15.860,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 49 6.643 65.830,00
008   συκιές 12 29 125,00
009   συκιά (incir) 2 2 10,00
010   συκιές (eşcar-ı incir) 10 27 115,00
011   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 19 47 386,00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 32 246,00
013   αμυγδαλιά (badem 2) 4 4 20,00
014   αμυγδαλιά (badem ağacı) 9 11 120,00
015   καρυδιά 1 2 20,00
016   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
017   χαρουπιές 30 1.131 8.500,00
018   χαρουπιά (harub 2) 8 215 1.500,00
019   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 22 916 7.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 61 61 18.010,00
002   σπίτι (hane) 51 51 10.660,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 150,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 125,00
005   αγροτικά κτήρια 6 6 4.200,00
006   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 6 6 4.200,00
007   Μύλοι 4 4 3.150,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 2.150,00
009   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harabe yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 423 5.380,00
002   αγελάδα (inek) 7 8 850,00
003   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
006   μουλάρι (katir) 3 3 1.000,00
007   αίγες (keçi̇) 2 110 880,00
008   βόδι (öküz) 1 2 250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 300 2.400,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 300 2.400,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ορά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5610/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό