Όνομα: Ορά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ora
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ora
Ορά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 177,372.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
55,252.5 91,230.0 18,010.0 12,880.0
31.2% 51.4% 10.2% 7.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
50.00
2,611.00
1.9%
Καζάς Λάρνακας:
1.00
35.00
2.9%
Καζάς Λάρνακας:
74.00
3,913.00
1.9%
Καζάς Λάρνακας:
77.00
4,035.00
1.9%
Καζάς Λάρνακας:
154.00
3,304.00
4.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λάρνακας:
2,215.00
89,866.01
2.5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
55,252.50
1,111,376.00
5.0%
Καζάς Λάρνακας:
122.00
2,585.00
4.7%
Καζάς Λάρνακας:
61.00
3,328.00
1.8%
Καζάς Λάρνακας:
9,441.00
71,481.00
13.2%
Καζάς Λάρνακας:
61.00
4,456.00
1.4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
91,230.00
989,739.00
9.2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
18,010.00
1,647,365.50
1.1%
Καζάς Λάρνακας:
44.00
1,730.00
2.5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
453.00
21,469.00
2.1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
12,880.00
523,434.00
2.5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
177,372.50
4,272,714.50
4.2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Δημήτρη
Ορά 1,630.00
Στρατής γιος του Νικόδημου
Ορά 5,840.00
Γυναίκα του Στρατή γιου του Νικόδημου
Ορά 1,110.00
Κυριάκος γιος του Παρασκευά
Ορά 6,821.00
Χριστοφής γιος του Χριστοφή
Ορά 6,398.00
Γιαννής γιος του παπά Γιωρκή
Ορά 6,140.00
Γυναίκα του τσαγκάρη Κακουλλή
Ορά 1,675.00
Τσαγκάρης Κακουλλής
Ορά 0.00
Μιχαήλ γιος του Καλοχώρη
Ορά 1,450.00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Καλοχώρη
Ορά 1,495.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 154 2,215.00 55,252.50
002   γη με βλάστηση 142 2,203.00 54,892.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 5.50 425.00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 5.50 425.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 5.50 425.00
006   96 779.25 43,050.00
007   αμπέλι 94 778.00 43,000.00
008   παλιός αμπελώνας (eski̇ bağ) 1 2.50 100.00
009   αμπέλι (bağ) 92 767.50 42,500.00
010   κατεστραμμένο αμπέλι (harab bağ) 1 8.00 400.00
011   δημητριακά 2 1.25 50.00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0.25 25.00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1.00 25.00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 1,418.25 11,417.50
015   κήπος (bağçe) 1 22.00 1,100.00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0.25 10.00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 40 1,394.50 10,157.50
018   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 1.50 150.00
019   12 12.00 360.00
020   αλώνι (harman) 10 10.00 160.00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 2.00 200.00
022   εγκαταλελειμένο περιφραγμένο αγροτεμάχιο (hali firahti) 1 1.00 100.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 122 9,441 91,230.00
002   Σύνολο μουριών 1 3 9.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 9.00
004   ελιές 59 8,229 82,190.00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 1 50 500.00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 9 1,536 15,860.00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 49 6,643 65,830.00
008   συκιές 12 29 125.00
009   συκιά (incir) 2 2 10.00
010   συκιές (eşcar-ı incir) 10 27 115.00
011   Σύνολο αμυγδαλιών 19 47 386.00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 32 246.00
013   αμυγδαλιά (badem 2) 4 4 20.00
014   αμυγδαλιά (badem ağacı) 9 11 120.00
015   καρυδιές 1 2 20.00
016   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20.00
017   χαρουπιές 30 1,131 8,500.00
018   χαρουπιά (harub 2) 8 215 1,500.00
019   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 22 916 7,000.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 61 61 18,010.00
002   σπίτι (hane) 51 51 10,660.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 150.00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 125.00
005   αγροτικά κτήρια 6 6 4,200.00
006   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 6 6 4,200.00
007   Μύλοι 4 4 3,150.00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 2,150.00
009   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harabe yağ değirmeni) 1 1 1,000.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 44 453 12,880.00
002   αγελάδα (inek) 7 8 850.00
003   δαμαλάκι (dana) 2 2 100.00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100.00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250.00
006   μουλάρι (katir) 3 3 1,000.00
007   αίγες (keçi̇) 2 110 880.00
008   βόδι (öküz) 31 32 7,750.00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 30 30 7,500.00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 300 2,400.00
011   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 300 2,400.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ορά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5610/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό