Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5612
UUID βάσης δεδομένων: 3dfa8d5c-1834-4533-b6bc-f4e81ab62aeb
Όνομα: Μελίνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λάρνακας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melini
Μελίνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melini
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 67.580,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.390,0 40.330,0 6.150,0 1.710,0
28,7% 59,7% 9,1% 2,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λάρνακας:
22,00
2.611,00
0,8%
Καζάς Λάρνακας:
1,00
36,00
2,8%
Καζάς Λάρνακας:
29,00
3.912,00
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
30,00
4.034,00
0,7%
Καζάς Λάρνακας:
63,00
3.304,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λάρνακας:
337,50
89.866,01
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λάρνακας:
19.390,00
1.111.376,00
1,7%
Καζάς Λάρνακας:
38,00
2.585,00
1,5%
Καζάς Λάρνακας:
29,00
3.328,00
0,9%
Καζάς Λάρνακας:
2.647,00
71.481,00
3,7%
Καζάς Λάρνακας:
28,00
4.456,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
40.330,00
989.739,00
4,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
6.150,00
1.647.365,50
0,4%
Καζάς Λάρνακας:
13,00
1.730,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λάρνακας:
17,00
21.469,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
1.710,00
523.434,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λάρνακας:
67.580,00
4.272.714,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Γιαννής γιος του παπά Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 3.160,00
Γυναίκα του παπά Γιαννή γιου του παπά Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 1.350,00
Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 3.160,00
Νικόλας γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 2.295,00
Παπά Μιχαήλ γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 2.145,00
Γυναίκα του παπά Μιχαήλ γιου του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 670,00
Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 2.260,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 2.535,00
Σάββας γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 2.555,00
Αδάμος γιος του παπά Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μελίνη 3.345,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 337,50 19.390,00
002   γη με βλάστηση 62 336,50 19.340,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 43 287,50 18.665,00
004   αμπέλι 40 285,00 18.415,00
005   αμπέλι (bağ) 40 285,00 18.415,00
006   δημητριακά 3 2,50 250,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,50 250,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 49,00 675,00
009   κήπος (bağçe) 4 7,50 355,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 15 41,50 320,00
011   άλλη χρήση γης 1 1,00 50,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 38 2.647 40.330,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 2.638 40.260,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 5 100,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 605 7.300,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 23 2.016 32.620,00
006   ελιά (zeytun 2) 4 12 240,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 7 40,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 4 20,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 2 3 20,00
010   καρυδιά 2 2 30,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 15,00
012   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 28 6.150,00
002   σπίτι (hane) 24 23 3.750,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 300,00
004   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 300,00
005   τμήμα κτηρίου 2 2 1.100,00
006   δωμάτιο 2 2 1.100,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.100,00
008   Μύλοι 2 2 1.000,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 14 960,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 300,00
003   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 5 40,00
006   βόδι (öküz) 5 5 620,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 5:59 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελίνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5612/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό