Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5614
UUID βάσης δεδομένων: 95a0ebb0-c246-44b2-94a0-71a4535edc41
Όνομα: Μοναστήρι Αγίου Μηνά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Mina
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μαρώνι
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Μαρώνι:
0,00
32,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
1,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
45,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
46,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
57,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μαρώνι:
0,00
1.421,50
0,0%
Γαίες (αξία)
Μαρώνι:
0,00
15.705,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
88,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
38,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
1.602,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
47,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μαρώνι:
0,00
19.685,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μαρώνι:
0,00
5.310,00
0,0%
Μαρώνι:
0,00
40,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Μαρώνι:
0,00
373,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μαρώνι:
0,00
8.654,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μαρώνι:
0,00
49.354,00
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 7:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αγίου Μηνά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5614/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό