Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5620
UUID βάσης δεδομένων: d4722f50-d1c4-4060-8a14-a5bd1fc707e9
Όνομα: Τσιφλίκι Ορόκλινης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Balyoz Marko'nun ve biraderleri Kefo ve Françesko veled-i Lorenci Sandi'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Βορόκληνη
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.000,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
17.750,0 0,0 1.200,0 8.050,0
65,7% 0,0% 4,4% 29,8%
Γενικά στατιστικά
Βορόκληνη:
0,00
37,00
0,0%
Βορόκληνη:
0,00
0,00
0,0%
Βορόκληνη:
0,00
47,00
0,0%
Βορόκληνη:
0,00
48,00
0,0%
Βορόκληνη:
4,00
65,00
6,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Βορόκληνη:
1.150,00
3.723,25
30,9%
Γαίες (αξία)
Βορόκληνη:
17.750,00
51.883,00
34,2%
Βορόκληνη:
0,00
6,00
0,0%
Βορόκληνη:
2,00
50,00
4,0%
Βορόκληνη:
0,00
27,00
0,0%
Βορόκληνη:
2,00
71,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Βορόκληνη:
0,00
270,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Βορόκληνη:
1.200,00
9.310,00
12,9%
Βορόκληνη:
5,00
33,00
15,2%
Ζώα (αριθμός)
Βορόκληνη:
430,00
1.186,00
36,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Βορόκληνη:
8.050,00
19.424,00
41,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Βορόκληνη:
27.000,00
80.887,00
33,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 1.150,00 17.750,00
002   γη με βλάστηση 4 1.150,00 17.750,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 1.000,00 17.000,00
004   βαμβάκι 2 200,00 9.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 2 200,00 9.000,00
006   δημητριακά 1 800,00 8.000,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 800,00 8.000,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 150,00 750,00
009   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 1.200,00
002   σπίτι (hane) 1 1 1.000,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.000,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 200,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 421 5.800,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 5 500,00
003   Φοράδα για αλώνισμα (harman kısrağı) 1 5 500,00
004   καμήλα (deve) 1 15 3.000,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
006   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 400 2.000,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 400 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2021, 9:01 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Ορόκλινης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5620/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό